dvkk.cz

Website:http://www.dvkk.cz
Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy2
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (45)

1

5   1

edukace


1. v obecném významu vyjadřuje veškeré situace, při nichž probíhají nějaké edukační procesy, tj. dochází k nějakému druhu učení (záměrného i bezděčného). Edukací je tedy neje [..]
Zdroj: dvkk.cz

2

2   0

formální vzdělávání


učení, které je realizováno v organizovaném a strukturovaném prostředí (tj. ve vzdělávacích a výcvikových institucích). Formální učení je záměrné z hlediska učící se osoby a ty [..]
Zdroj: dvkk.cz

3

2   0

kompetence


zahrnuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, jejichž specifické kombinace v daném kontextu umožňují kompetentní výkon.
Zdroj: dvkk.cz

4

1   0

akreditace


proces, v průběhu kterého pověřená instituce (např. MŠMT, MZ, MPSV) posuzuje kvalitu žádosti o poskytování vzdělávání. Posuzuje se nejen žádost, ale i způsobilost (organizační, pe [..]
Zdroj: dvkk.cz

5

1   0

evaluace


hodnocení
Zdroj: dvkk.cz

6

0   0

andragogika


vědecká disciplína zabývající se veškerými procesy a souvislostmi učení a vzdělávání dospělých
Zdroj: dvkk.cz

7

0   0

celoživotní učení


veškeré účelné formalizované i neformální činnosti související s učením, které se průběžně realizují s cílem dosáhnout zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpoklad [..]
Zdroj: dvkk.cz

8

0   0

další vzdělávání


druhá základní etapa celoživotního vzdělávání po počátečním vzdělávání. Probíhá po dosažení určitého stupně školního vzdělání. Může být realizováno buď ve školách ( [..]
Zdroj: dvkk.cz

9

0   0

distanční vzdělávání


forma studia založená na řízeném samostudiu s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Tato forma vzdělávání je nejčastěji využívána v rámci vysokoškolských stu [..]
Zdroj: dvkk.cz

10

0   0

DV


další vzdělávání
Zdroj: dvkk.cz


Pro zobrazení všech definic slova 45 se přihlašte, prosím.