elseaz.cz

Website:http://www.elseaz.cz
Obdržené pozitivní hlasy80
Obdržené negativní hlasy17
Karma:62 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (70)

1

57   7

empatie


Empatie je schopnost vcítit se. Empatický člověk vnímá pocity druhých, vcítí se do nich, je schopen naladit se na podobnou emocionální úroveň. Empatické naslouchání je nejvyšší úro [..]
Zdroj: elseaz.cz

2

4   2

komunikace


 Komunikace představuje dvousměrný proces dosahování vzájemného porozumění. Účastníci (vysílač x příjemce) si při něm předávají informace, vzájemné pochopení však závis [..]
Zdroj: elseaz.cz

3

3   0

stimulace


 Stimulace představuje působení určité okolnosti, činnosti, děje, ve snaze povzbudit či podnítit jedince k nějakému chování, jednání, činnosti. Stimulace je nástrojem vnějšího [..]
Zdroj: elseaz.cz

4

3   0

flexibilita


 Flexibilita obecně vyjadřuje schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky, přizpůsobivost.
Zdroj: elseaz.cz

5

2   0

seminář


 Seminář je prezentace na určité téma, týkající se zpravidla některé dílčí části znalostí či dovedností. Semináře mívají vesměs formu přednášky a následné diskuse. Typ [..]
Zdroj: elseaz.cz

6

2   0

kompetence


Kompetence jsou schopnosti, dovednosti, způsoby chování a postoje jednotlivce. Je to způsob, jakým lidé uplatňují svoje odborné znalosti a dosahují výsledků. Hodnocení kompetencí je obvy [..]
Zdroj: elseaz.cz

7

2   0

eustres


 Stres nemusí mít vždy negativní vliv na organismus. Eustres představuje takovou míru stresu, která zvyšuje aktivitu organismu a vede k vyššímu výkonu. Proto bývá též označován [..]
Zdroj: elseaz.cz

8

1   1

motivace


 Motivace je psychický proces. Představuje vnitřní aktivaci, tedy vzbuzování aktivity jedince a současně i regulaci jednání, zaměření určitým směrem. Motivace souvisí s příčin [..]
Zdroj: elseaz.cz

9

1   0

recese


Za recesi je obecně považováno období poklesu ekonomické aktivity. Hospodářská recese je všeobecně definována jako stav, kdy dvě a více po sobě jdoucích čtvrtletí klesá výkon ekonom [..]
Zdroj: elseaz.cz

10

1   0

koučink


 Koučování je jednou z metod osobního a pracovního rozvoje a zvyšování osobní i týmové produktivity. Koučování lze charakterizovat jako proces kontinuální podpory klienta při sta [..]
Zdroj: elseaz.cz


Pro zobrazení všech definic slova 70 se přihlašte, prosím.