finarbitr.cz

Website:https://finarbitr.cz/cs/
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy2
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (80)

1

1   0

disponibilní zůstatek


– peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).
Zdroj: finarbitr.cz

2

1   0

inkaso


provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli.
Zdroj: finarbitr.cz

3

1   0

zůstatek na účtu


částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.
Zdroj: finarbitr.cz

4

0   0

autorizace platební transakce


– vyjádření souhlasu plátce s provedením platební transakce způsobem dohodnutým s poskytovatelem plátce, např. vlastnoručním podpisem nebo zadáním PIN.
Zdroj: finarbitr.cz

5

0   0

autorizace transakcí plateb. karty


ověření skutečnosti, zda je možné s danou platební kartou provést požadovanou transakci.
Zdroj: finarbitr.cz

6

0   0

atm


bankomat, tedy přístroj na vybírání hotovosti pomocí platební karty. Bankomaty umožňují využití dalších služeb, např. zjištění zůstatku na účtu, dobití kreditu mobilního telefonu apod.
Zdroj: finarbitr.cz

7

0   0

bezhotovostní platební styk


 platební operace jsou prováděny bez přítomnosti hotových peněz, a to převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.
Zdroj: finarbitr.cz

8

0   0

bezhotovostní transakce


  transakce bez použití hotovosti prováděné platební kartou při úhradě za zboží nebo služby přímo u obchodníků nebo prostřednictvím internetu atp.
Zdroj: finarbitr.cz

9

0   0

bezúročné období


časový úsek, během kterého neplatí klient bance úrok za vypůjčené prostředky. Využívá se zejména u kreditních karet jako období mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.
Zdroj: finarbitr.cz

10

0   0

bic


bankovní identifikační kód, který se užívá pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.
Zdroj: finarbitr.cz


Pro zobrazení všech definic slova 80 se přihlašte, prosím.