hypodilna.cz

Website:https://www.hypodilna.cz
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (70)

1

1   1

osvč


osoba samostatně výdělečně činná, vykonávající činnost na základě povolení Místního Úřadu.
Zdroj: hypodilna.cz

2

1   0

plomba


Plomba je označení poznámky na výpisu z katastru nemovitostí, která označuje situaci, kdy se provádí změny (např. při vkladu zástavního nebo vlastnického práva) v listu vlastnictví, kde je označena jako "P".
Zdroj: hypodilna.cz

3

1   0

refinancování


splacení již existujícího úvěru novým úvěrem poskytnutým stejnému dlužníkovi. Nemusí se jednat pouze o splacení úvěru od banky, ale např. i pro splacení úvěru od třetích stran nebo refinancování (proplacení) vlastních prostředků již dříve vložených do koupě či výstavby apod.
Zdroj: hypodilna.cz

4

1   0

stavební parcela


pozemek evidovaný v druhu pozemku „zastavěné plochy a nádvoří“.
Zdroj: hypodilna.cz

5

1   0

zástavce


majitel, který dal věc (nemovitost, peněžní pohledávku) do zástavy bance a zajistil tak pohledávku banky jako věřitele dlužníka. Zástavcem může být v hypotečních obchodech přímo klient (dlužník či spoludlužník) nebo třetí osoba. Pokud dlužník přestane půjčku splácet a není ochoten se s bankou dohodnout na jiném řešení, musí zástavce umožnit prodej [..]
Zdroj: hypodilna.cz

6

0   0

bonita klienta


schopnost klienta prokázat dostatek příjmů, které zaručí schopnost řádně a včas platit své závazky.
Zdroj: hypodilna.cz

7

0   0

čerpání úvěru


uvolnění financí banky klientovi nebo na účet prodávajícího; čerpat je možno buď jednorázově (např. u koupě nemovitosti), nebo postupně (např. u výstavby, rekonstrukce). Ve chvíli prvního čerpání úvěru při postupném čerpání začíná klientovi povinnost platit bance úroky z vyčerpané částky ve výši dohodnuté v úvěrové smlouvě. K čerpání nesmí dojít dř [..]
Zdroj: hypodilna.cz

8

0   0

degresivní splácení


opačná varianta progresivního splácení – klientovi se po dobu splácení výše splátky snižuje.
Zdroj: hypodilna.cz

9

0   0

dlužník


účastník právního vztahu, který je povinen plnit druhému účastníku, kterého nazýváme věřitel. Povinnost dlužníka něco platit nazýváme závazkem nebo též dluhem. Dlužníkem je tedy osoba, které byl úvěr poskytnut, a které vznikla povinost (dle podmínek úvěrové smlouvy) tento úvěr splatit, a to včetně příslušných plateb (tím jsou zejména úroky, ale i p [..]
Zdroj: hypodilna.cz

10

0   0

domácnost


domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně se dělí o náklady na potřeby pro fungování společného bydlení.
Zdroj: hypodilna.cz


Pro zobrazení všech definic slova 70 se přihlašte, prosím.