imsware.de

Website:https://www.imsware.de/
Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy4
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (165)

1

3   0

aktiva


Majetek společnosti, skládající se z dlouhodobého majetku a krátkodobých aktiv.
Zdroj: imsware.de

2

2   0

infrastruktura


Termín infrastruktura může označovat všechny dlouhodobé základní vybavení personálu, materiálu nebo institucionální povahy, které zajišťují fungování divize ekonomiky práce. Může [..]
Zdroj: imsware.de

3

1   0

analýza


Vyšetřovací a jiné informace. Často spojené s doporučením pro opatření do budoucna.
Zdroj: imsware.de

4

1   0

cafm


Engl., zkr. pro Počítač aided facility managementu CAFM je podpora facility managementu prostřednictvím informačních technologií v podobě počítačového programu, který se skládá z databáze a uživatelské rozhraní. Poskytování informací o zařízení a podpora pracovních procesů v popředí stojí. Tento program se nazývá CA [..]
Zdroj: imsware.de

5

1   1

concierge


Služby vrátného a monitorování systému
Zdroj: imsware.de

6

1   0

účinnost


Zkoumal akce správy ve smyslu jeho účinnosti. V popředí je, co se dělá bez konkrétně o způsobu, jak cílů bude dosaženo. Posouzení účinnosti následovala tak, basic, akce orientovaný a tudíž dlouhodobější perspektivu. Jinými slovy: účinnost dělá správné věci.
Zdroj: imsware.de

7

1   0

efektivita


Brát v úvahu finanční prostředky investovány a používá výsledek se nazývá efektivní.
Zdroj: imsware.de

8

1   0

ifrs


Zkratka pro mezinárodní standard účetního: mezinárodní účetní pravidla pro společnosti, které vydává mezinárodní účetní standardy Board (IASB). By měl regulovat odtržená od vnitr [..]
Zdroj: imsware.de

9

0   0

uzavření vstupu


Pro fond střední stupeň a příjmů a výdajů je stále zapotřebí rezervace včetně převodů v následujícím rozpočtovém roce, kromě rezervace vkladů a výběrů třetích stran nebo třetích stran a fondy se zvláštním účtem účtu a rozvahy za předchozí rozpočtový rok.
Zdroj: imsware.de

10

0   0

odpisy


Hodnota zachytit skutečné opotřebení nezbytné provozní zařízení a rozdělena pro každý rok používání. Odpisy a amortizace jsou imputované náklady v nákladovém účetnictví.
Zdroj: imsware.de


Pro zobrazení všech definic slova 165 se přihlašte, prosím.