klikpojisteni.cz

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (59)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

zánik


podobně jako u ostatních smluv, pojištění zaniká dohodou smluvních stran. Dohoda se uzavírá písemně a kromě termínu zániku pojištění obsahuje způsob vzájemného vyrovnání závazků. Nejčastějším způsobem zániku pojištění, je uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno.
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akceptace


uznání návrhu pojistné smlouvy za platný, splňuje-li podmínky stanovené pro daný druh pojištění.
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asociace pojišťoven


instituce, jejíž úkolem je organizování vzájemné spolupráce a pomoci při zabezpečování společných zájmů pojišťoven
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

asistence


komplexní zabezpečení potřeb klientů pojišťovny při jejich cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Služba zahrnuje například obstarání opravy poškozeného vozidla, jeho odtažení či zvláštní péči poškozeného ve zdravotnickém zařízení.
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bolestné


dávka, která je poskytovaná v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady hodnotí lékař podle příslušné právní normy. Obdobnou dávkou je takzvaná náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se z pojištění odpovědnosti odškodňují trvalé následky zdravotního poškození.
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus


sleva z pojistného poskytovaná v určitých případech
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bonus za bezeškodní průběh


sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

denní odškodné


Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na takové plnění však vzniká, pokud je celková doba léčení delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě. [..]
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doložka


omezení, podmínka, výhrada ke smlouvě
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dozor nad pojišťovnictvím


instituce dohlížející na správné fungování pojišťovnictví, v tuzemských podmínkách tuto funkci plní ČNB. Posláním dozoru je zejména kontrola dodržování zákona o pojišťovnictví, ochrana zájmů klientů pojišťoven, dohled nad ekonomickým a etickým chováním pojišťoven či regulace operací prováděných pojišťovnami na peněžním a kapitálovém trhu. [..]
Zdroj: klikpojisteni.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 59 se přihlašte, prosím.