lbbw.cz

Website:https://www.lbbw.de/homepage/homepage_6kyjj4koh_e.html
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy7
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (128)

1

2   2

oprávněná osoba


Fyzická osoba s Dispozičním oprávněním v rozsahu uvedeném Klientem v Podpisovém vzoru
Zdroj: lbbw.cz

2

1   0

co-brandovaná karta


Platební karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele služeb nebo jiné komerční organizace.
Zdroj: lbbw.cz

3

1   0

disponibilní zůstatek


Peněžní prostředky, které má Klient na konkrétním účtu v daném okamžiku k dispozici. Zpravidla jde o aktuální zůstatek na účtu zahrnující Kreditní zůstatek a Povolený Debetní zůstatek, snížený případně o povinný minimální zůstatek nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce). [..]
Zdroj: lbbw.cz

4

1   0

embosovaná platební karta


Platební karta má identifikační údaje vyznačeny ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků, tzv. Reliéfní písmo, neboli embossing. Umožňuje platbu pomocí mechanické čtečky (imprinter nebo žehlička). Lze s ní platit i v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým platebním terminálem.
Zdroj: lbbw.cz

5

1   0

moratorium


Odložení splácení. V LBBW Bank je standardní součástí Osobní půjčky prodloužení období od načerpání úvěru do splatnosti první splátky o moratorium tak, aby první splátka nenastala dříve než za měsíc. Moratorium standardně nepřesahuje 30 dní a jeho délka je jednoznačně určena datem čerpání (např. při čerpání 10. v měsíci je morat [..]
Zdroj: lbbw.cz

6

1   0

p.a.


Ročně; používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku (např. 4,5 % p.a.).
Zdroj: lbbw.cz

7

1   0

pracovní den


Jakýkoli den, mimo soboty, neděle a státem uznaných svátků, kdy jsou banky v České republice a případně též v jakémkoli místě v zahraničí rozhodném pro provedení příslušné bankovní operace, včetně kotování úrokových sazeb, otevřeny pro normální provoz.
Zdroj: lbbw.cz

8

1   1

předautorizace


Žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce.
Zdroj: lbbw.cz

9

1   0

zůstatek na účtu


Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu Klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je Klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak Klient bance v daném okamžiku dluží.
Zdroj: lbbw.cz

10

0   0

acquirer


Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmi, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.
Zdroj: lbbw.cz


Pro zobrazení všech definic slova 128 se přihlašte, prosím.