maklerska-zkouska.cz

Website:http://www.maklerska-zkouska.cz
Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy3
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (110)

1

2   0

AKVIZICE


Získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba; Převzetí podniku, nebo jeho části (obykle koupí); Získávání zákazníků osobním vyhledáváním
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

2

2   1

INVESTIČNÍ PORTFOLIO


Představuje obvykle soubor investičních možností. Při vytváření individuálního investičního portfolia je nutné zvažovat míru rizika každé investice, její likviditu a očekávanou v [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

3

2   0

KURZOVNÍ LÍSTEK


Soubor výsledků obchodování, který burza zveřejňuje v elektronické i tištěné podobě. Obsahuje zejména kurzy veškerých cenných papírů, objemy obchodů atd.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

4

1   1

ARBITRÁŽ


Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých bur [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

5

1   1

SPREAD


Rozpětí (v Kč) mezi cenou na nákup a cenou na prodej.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

6

1   0

TRANŠE


Umístění emise cenných papírů na kapitálovém trhu po částech, v tranších.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

7

1   0

ZAJIŠŤOVACÍ OBCHODY


Princip hedgingu spočívá v tom, že pomocí futures (nebo ostatních derivátů) si investor může zafixovat cenu/hodnotu určitého podkladového aktiva. Jinak řečeno to znamená, že k dané p [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

8

1   0

ZAKNIHOVANÉ AKCIE


V minulosti byly všechny akcie v listinné podobě (často v nádherné grafické podobě), dnes je většina akcií virtuální. Hovoří se o tzv. zaknihovaných cenných papírech, o jejichž exis [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

9

0   0

AKCIE


Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou [..]
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

10

0   0

AKCIE NA JMÉNO


Akcie na jméno jsou vázány na konkrétního akcionáře. Vykonávat práva spojená s těmito akciemi proto může pouze ten, kdo je zapsaný v seznamu akcionářů.
Zdroj: maklerska-zkouska.cz


Pro zobrazení všech definic slova 110 se přihlašte, prosím.