maximapojistovna.cz

Website:https://www.maximapojistovna.cz/cs
Obdržené pozitivní hlasy15
Obdržené negativní hlasy8
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (162)

1

3   0

neinkasní intervence


je informace pro získatele, že je v nově sjednané smlouvě chyba, případně, že jsou nutné doplnit ještě další informace. Někdy je využíváno i pro jiné zprávy pro získatele, které [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

2

3   0

področní placení


je způsob placení pojistného, kde je více než jedna splátka pojistného ročně.
Zdroj: maximapojistovna.cz

3

3   1

prolongace


je obnova smluv. Je to prodloužení pojistné smlouvy po ukončení pojistné doby beze změny pojistné smlouvy. Obchodník má nárok na celou provizi. Platí pro majetkové pojištění.
Zdroj: maximapojistovna.cz

4

1   2

exot


je předmět pojištění, které není upraveno pojistným podmínkami ani vzorovou (typizovanou) smlouvou. Sjednává se podle individuálních podmínek a ocenění.
Zdroj: maximapojistovna.cz

5

1   0

karence


je čekací doba, ve které nevzniká v životním pojištění právo na plnění v případě pojistné události.
Zdroj: maximapojistovna.cz

6

1   0

nahodilá událost


je taková událost, o které účastníci odůvodněně předpokládají, že může nastat v době trvání pojištění, nevědí však, kdy nastane, příp. zda k ní vůbec dojde. Je základním [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

7

1   0

odložený počátek pojištění


je okamžik, kdy podmínky smlouvy vstoupí v platnost, může být od data sjednání odložen, pokud to pojistné podmínky a pracovní předpisy dovolují (tzn. počátek pojištění není standar [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

8

1   0

zajištění obligatorní


pojistitel (cedent) se zavazuje zajišťovat určitá, ve smlouvě specifikovaná rizika a zajistitel se zavazuje tato rizika do výše stanovené smlouvou převzít. Používá se ke krytí opakujíc [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

9

0   0

akceptace


je přijetí návrhu na uzavření pojistné smlouvy. Přijetí návrhu se může stát buď včasným prohlášením učiněným osobou, které byl návrh určen, nebo jiným včasným jednáním (na [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

10

0   0

all risk pojištění


je pojištění proti všem nebezpečím, všem rizikům. Druh pojištění zaměřený na pojištění všech rizik, kdy je pojištěním kryta každá událost, pokud není uvedena ve výlukách z p [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz


Pro zobrazení všech definic slova 162 se přihlašte, prosím.