metlife.cz

Website:https://www.metlife.cz/
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy3
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (32)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

doba hospitalizace


Pobyt v nemocnici nejméně na jeden den (jeden den znamená dobu 24 hodin nebo přes jednu noc).
Zdroj: metlife.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zprostředkovatel


Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky oprávněná v rámci své podnikatelské činnosti uzavírat s pojistiteli zprostředkovatelské smlouvy směřující k tomu, aby třetí osoby uzavřel [..]
Zdroj: metlife.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akceptace


Uznání návrhu pojistníka na uzavření pojistné smlouvy za platný, pokud splňuje formální náležitosti a podmínky stanovené pro daný druh pojištění ve smyslu pojistného rizika.
Zdroj: metlife.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

čekací doba


Doba, po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění.
Zdroj: metlife.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

denní odškodné


Tento termín se obvykle používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu hospitalizace. V pojištění pro případ hospitalizace a/nebo chirurgického zákroku nebo v pojištění Lékařské konzultace či [..]
Zdroj: metlife.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dlužník


Ten, kdo si půjčuje (od věřitele). V pojištění je v pozici dlužníka pojistník, který je povinen podle pojistné smlouvy platit pojistné.
Zdroj: metlife.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indexace


Indexace slouží k ochraně pojistného krytí před inflací. Této ochrany je dosaženo roční indexací pojistného a pojistného plnění pro případ smrti u základního životního pojištění. K navýšení pojistné ochran [..]
Zdroj: metlife.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

matematické rezervy


Matematické rezervy jsou tvořeny prostředky z přijatého pojistného, které jsou dále investovány na finančním trhu. Smyslem rezervy je, aby pojišťovna měla připraveny finance na výplatu pojistného plnění. Pro výpočet rezerv se používaj& [..]
Zdroj: metlife.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

odkupné


Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění stanoví předpoklady, za nichž vzniká právo na zrušení pojištění s výplatou odkupného. Odkupné je částka, na niž má nárok ten, kdo s pojistitelem uzavřel pojistnou [..]
Zdroj: metlife.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

obmyšlený


Fyzická nebo právnická osoba, které v případě smrti pojištěné osoby vznikne právo na pojistné plnění. Obmyšlenou osobu může určit pojistník jménem nebo vztahem a může ji až do vzniku pojistné události změnit. Změna [..]
Zdroj: metlife.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 32 se přihlašte, prosím.