nextfinance.cz

Website:https://www.nextfinance.cz
Obdržené pozitivní hlasy53
Obdržené negativní hlasy23
Karma:29 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (373)

1

6   2

jistina


Zbývající dosud nesplacená hodnota dluhu bez úroků.
Zdroj: nextfinance.cz

2

5   0

volatilita


Kolísavost ceny nebo výnosu
Zdroj: nextfinance.cz

3

4   1

PRIBOR


Úroková sazba, za kterou si banky mezi sebou navzájem půjčují peníze. Stanovuje se pro různé splatnosti od 1 dne až do 1 roku. Odvíjí se od 2-týdenní reposazby ČNB. Úrokové sazby bank [..]
Zdroj: nextfinance.cz

4

3   0

arbitráž


Proces, který zajišťuje, že se dva cenné papíry nebo jiné investice se stejným rizikem budou prodávat za shodnou cenu. Prodává-li se cenný papír na trhu A za cenu nižší než na trhu B, [..]
Zdroj: nextfinance.cz

5

3   0

bilanční suma


Suma všech aktiv nebo suma všech pasiv společnosti, která je uvedena v účetní rozvaze.
Zdroj: nextfinance.cz

6

2   0

Monopol


Podnik, který ovládá většinu trhu jako producent konkrétního výrobku, k němuž neexistuje substitut. Může si tudíž diktovat cenu vysoko nad úrovní, která by odpovídala konkurenci.
Zdroj: nextfinance.cz

7

2   1

opce


Druh finančního derivátu. Dnes se dohodne cena (tzv. realizační cena), za jakou se uskuteční v budoucnu obchod. V okamžiku obchodu se platí dříve dohodnutá realizační cena bez ohledu na [..]
Zdroj: nextfinance.cz

8

2   0

p.a.


Per annum – ročně. Používá se hl. ve spojení s úrokovou sazbou. Např. 5 % p.a. znamená 5 % za rok.
Zdroj: nextfinance.cz

9

2   0

PRIBID


(PRague Interbank Bid Rate) je protějšek PRIBORu. Je to průměrná úroková sazba, za kterou banky poptávají půjčky v korunách po jiných bankách na českém mezibankovním peněžním trhu [..]
Zdroj: nextfinance.cz

10

2   1

procentní bod


Rozdíl mezi procenty, např. rozdíl mezi 3% a 5% jsou 2 procentní body (nikoliv 2 procenta).
Zdroj: nextfinance.cz


Pro zobrazení všech definic slova 373 se přihlašte, prosím.