pppbruntal.cz

Website:http://www.pppbruntal.cz
Obdržené pozitivní hlasy91
Obdržené negativní hlasy47
Karma:43 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (593)

1

10   2

SIDERODROMOFOBIE


strach z jízdy vlakem
Zdroj: pppbruntal.cz

2

6   0

ALTRUISMUS


nesobecká láska k ostatním lidem
Zdroj: pppbruntal.cz

3

4   3

RELEVANTNÍ


závažný, dùležitý, významný, podstatný
Zdroj: pppbruntal.cz

4

3   1

IMAGINÁRNÍ


neskuteèný, vymyšlený
Zdroj: pppbruntal.cz

5

3   2

KOHERENTNÍ MYŠLENÍ


souvislé myšlení (opak – inkoherentní)
Zdroj: pppbruntal.cz

6

2   0

DELIKVENCE


soubor asociálních projevù, které jsou v rozporu se spoleèenskými, sociálními nebo právními normami (též delikvence, dificilita)
Zdroj: pppbruntal.cz

7

2   0

ETYLIK


alkoholik
Zdroj: pppbruntal.cz

8

2   0

EXTRAPOLACE


obecnì jakýkoliv proces odhadu nìkteré funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta pøesahuje stávající rozsah možných výsledkù (e.matematická aj.)
Zdroj: pppbruntal.cz

9

2   0

INCIPIENTNÍ


zaèínající (napø. nemoc)
Zdroj: pppbruntal.cz

10

2   0

INTERACE


bezdìèné a rytmicky opakované pohyby ve stejném sledu
Zdroj: pppbruntal.cz


Pro zobrazení všech definic slova 593 se přihlašte, prosím.