proculture.cz

Website:https://www.e4you.cz/
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy1
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (31)

1

4   1

filantropie


– souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací). Liší se od altruismu, který je individuální iniciativou a je většinou [..]
Zdroj: proculture.cz

2

2   0

mecenáš


– osoba, která podporuje jiné osoby, projekty a akce ze svého osobního, tedy již zdaněného, jmění.
Zdroj: proculture.cz

3

1   0

dotace


finanční podpora ze státního či veřejného rozpočtu poskytovaná na projekt na základě žádosti a splnění předem daných podmínek poskytovatele.  Dotace nepodléhají dani z příjm [..]
Zdroj: proculture.cz

4

1   0

obecně prospěšná společnost


poskytuje obecně prospěšné služby a zisk používá výhradně na obecně prospěšné účely, pro které byla založena. Registrují je rejstříkové soudy, mají správní a případně i doz [..]
Zdroj: proculture.cz

5

1   0

projekt


jedinečná soustava činností směřující k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, který má určený začátek a konec, vyžaduje spolupráci více osob, týmu, profesí, přičemž [..]
Zdroj: proculture.cz

6

0   0

dar


souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. Nemusí jít nezbytně o finanční dar, ale například i o ideu, nápad, dovednost, čas nebo výrobek. Proces [..]
Zdroj: proculture.cz

7

0   0

dobrovolnictví


nebo dobrovolná služba je aktivita, kterou dobrovolník nabízí svou pomoc dalším lidem prostřednictvím různých organizací. Dobrovolník sice nemá přímé finanční výhody ze své činno [..]
Zdroj: proculture.cz

8

0   0

firemní filantropie


je klíčovou složkou širšího konceptu společenské zodpovědnosti podniků. Je důležitým pojítkem mezi firmou a místem, ve kterém podnik působí. Současný trend je takový, že významn [..]
Zdroj: proculture.cz

9

0   0

fundraising


– (angl. získávání zdrojů) je soubor činností, který zahrnují různé způsoby a metody, jak získávat finanční a jiné prostředky potřebné pro činnost neziskových organizací.
Zdroj: proculture.cz

10

0   0

galerie


v ČR příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické a fyzické osoby s celoročním výstavním programem, které vytvářejí sbírky dočasného či trvalého ch [..]
Zdroj: proculture.cz


Pro zobrazení všech definic slova 31 se přihlašte, prosím.