reality-news.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy15
Karma:-12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (106)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

číslo popisné


je číslo, kterým se označuje každá samostatná budova trvalého charakteru v obci, která je oddělena od jiné budovy. Každá budova může být označena pouze jediným číslem popisným (červené číslo).
Zdroj: reality-news.cz (offline)

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

navrhovatel


je osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem navrhuje provedení dražby (zdroj: § 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách).
Zdroj: reality-news.cz (offline)

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


je splátka dlouhodobého dluhu, která se skládá z pevně stanovené vlastní splátky dluhu a úroků. Může se změnit pouze její vnitřní struktura. V průběhu splácení klesá v anuitní splátce podíl úhrady úroků a roste podíl úhrady jistiny. Speciálně u družstevních bytů je to částka na splácení nízkoprocentního úvěru, který družstvo splácí při výstavbě či [..]
Zdroj: reality-news.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bankovní záruka


spočívá v uspokojení věřitele do výše určité peněžní částky, a to podle obsahu listiny v případě, že dlužník nesplní určitý závazek. Její vznik je podmíněn písemným prohlášením banky v záruční listině. Banka jako ručitelský subjekt nemůže uplatnit námitky, jež by byl oprávněn uplatnit dlužník a plní peněžitě na písemné vyzvání věřitele. Poskytnutí [..]
Zdroj: reality-news.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budova


rozumí se jí stavba spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory (s výjimkou hal). Je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Za budovu lze rozhodnutím vlastníka považovat také sekce se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a [..]
Zdroj: reality-news.cz (offline)

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

budova rozestavěná


je budovou alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční. U typu budovy, kde se číslo popisné nebo evidenční nepřiděluje, pokud na ni dosud nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí. [..]
Zdroj: reality-news.cz (offline)

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

byt


je místnost nebo soubor místností, splňující svým stavebním, technickým a funkčním uspořádáním požadavky na trvalé bydlení. Podle rozhodnutí stavebního úřadu je určen k bydlení.
Zdroj: reality-news.cz (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

byt rozestavěný


je místnost nebo soubor místností určených v souladu se stavebním povolením k bydlení, pokud je rozestavěn v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.
Zdroj: reality-news.cz (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

byt ve vlastnictví


musí být vyčleněný jako jednotka podle zák. č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, která je zapsaná v katastru nemovitostí.
Zdroj: reality-news.cz (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

centrální adresa


je jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem (tj. zákonem o veřejných dražbách) nebo informace poskytnuté dobrovolně ostatními  účastníky dražeb (zdroj: § 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách). Účelem centrální adresy je též zveřejňovat informace o veřejných z [..]
Zdroj: reality-news.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 106 se přihlašte, prosím.