sospreskoly.org

Website:http://www.sospreskoly.org
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy5
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (82)

1

1   0

font


je súbor,v ktorom je uložená séria znakov jednotlivých typov písma
Zdroj: sospreskoly.org

2

1   0

freeware


softvér, ktorý autor poskytol zadarmo
Zdroj: sospreskoly.org

3

1   0

upload


ukladanie súborov na server pomocou lokálnej siete alebo internetu. URL (Uniform Resource Locator): slúži na jednotné označenie adresy zdroja v sieti Internet
Zdroj: sospreskoly.org

4

0   0

abakus


prvá pomôcka na vykonávanie základných počtových úkonov
Zdroj: sospreskoly.org

5

0   0

adresár


logické miesto na pevnom disku, v ktorom sú uložené súbory alebo ďalšie podadresáre
Zdroj: sospreskoly.org

6

0   0

bajt


B je skupina 8 bitov
Zdroj: sospreskoly.org

7

0   0

banner


reklamný pruh - obrázok ustáleného rozmeru
Zdroj: sospreskoly.org

8

0   0

bernský dohovor


dokument, ktorý vznikol v štátoch Európskej únie, o ktorý sa opierajú všetky štáty únie pri tvorbe právnych predpisov a úprav ochraňujúcich autorské práva tvorcov diel v literárnej, vedeckej a umeleckej oblasti
Zdroj: sospreskoly.org

9

0   0

bezpätkové písmo


nemá pätky (napr. Arial)
Zdroj: sospreskoly.org

10

0   0

bit


základná jednotka informácie
Zdroj: sospreskoly.org


Pro zobrazení všech definic slova 82 se přihlašte, prosím.