stavebnikomunita.cz

Website:http://www.stavebnikomunita.cz
Obdržené pozitivní hlasy78
Obdržené negativní hlasy46
Karma:31 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1297)

1

4   0

Salet


Zděná drobná parková (zahradní stavba), na rozdíl od glorietu uzavřená.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

3   0

Atriový dům


Dům s uzavřeným dvorem (atriem), nemá okna směrem ven a kolem domu není další pozemek. V praxi jsou atriové domy přízemní, jsou to obytné domy, jejichž místnosti jsou osvětleny ze dvor [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3

3   2

Urbanizace


Mnohostranný sociálně ekonomický proces, vyznačující se koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nový [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

3   0

Zástavba kompaktní a rozvolněná


Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může slo [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

5

3   1

Zastavěné území obce


Současně zastavěné území obce tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údaj [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

2   0

Doprava tranzitní


Doprava, jež územím projíždí a nemá v něm východisko ani cíl.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

2   0

Karyatida


Figurální plastika (většinou ženská) nesoucí zdánlivě vodorovné (břemenné) články, např. kladí portálů. Mužské postavy v antických úborech se nazývají atlanty.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

8

2   0

Předkupní právo


Předkupní právo přísluší tomu, komu musí být věc podle smlouvy nebo podle zákona nabídnuta ke koupi, kdyby ji povinná fyzická či právnická osoba hodlala prodat, popřípadě, bylo-li [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

9

2   0

Šamot


ohnivzdorný, velmi tvrdě vypálený jíl. Šamotové zdicí prvky jsou užívány na vnitřní obložení kamen a komínů.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

10

2   0

sklo prizmatické


sklo opatřené texturou pro snížení odrazivosti v oblasti vyšších úhlů dopadu slunečního záření
Zdroj: stavebnikomunita.cz


Pro zobrazení všech definic slova 1297 se přihlašte, prosím.