tomatis-praha.cz

Website:http://www.tomatis-praha.cz
Obdržené pozitivní hlasy40
Obdržené negativní hlasy15
Karma:26 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (156)

1

10   3

Asertivita


je zdravé sebeprosazování, schopnost vyjádřit svůj názor (byť by byl v nesouladu s většinovým názorem) a zároveň respektovat myšlenky jiných; schopnost rozpoznat manipulativní jednán [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

2

8   3

Sebereflexe


je vnitřní komunikace se sebou samým, vcítění se do sebe sama, poznávání sebe sama, sebeuvědomování
Zdroj: tomatis-praha.cz

3

4   0

Observace


je jiným slovem pozorování
Zdroj: tomatis-praha.cz

4

2   0

Frustrace


je stav při závažném neuspokojení lidských potřeb
Zdroj: tomatis-praha.cz

5

2   0

Intervence


je vnější zásah do nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit
Zdroj: tomatis-praha.cz

6

2   0

Relaxace


je proces nebo stav uvolnění psychického a tělesného napětí
Zdroj: tomatis-praha.cz

7

1   0

Akustika


je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem
Zdroj: tomatis-praha.cz

8

1   1

Amplituda


je maximální jednotka periodicky proměnné fyzikální veličiny, je to odchylka, rozdíl mezi minimem a maximem
Zdroj: tomatis-praha.cz

9

1   0

Decibel


je jednotka pro měření hladiny intenzity zvuku
Zdroj: tomatis-praha.cz

10

1   3

Diskriminace


je schopnost odlišovat zvuky, které se od sebe navzájem liší svou výškou, barvou a hlasitostí
Zdroj: tomatis-praha.cz


Pro zobrazení všech definic slova 156 se přihlašte, prosím.