uspesny-web.cz

Website:https://uspesnyweb.cz/
Obdržené pozitivní hlasy11
Obdržené negativní hlasy3
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (50)

1

1   0

cross-selling


Překlad anglického pojmu Cross-selling zní křížový prodej. Skrývá velké množství taktik – strategií, které vedou k jednomu cíli – zvýšit počet zákazníků a zvýšit jejich obje [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

2

1   0

rozlišení


Rozlišení obrazovky (displeje) udává maximální velikost zobrazovací plochy zařízení, které používá návštěvník webu. Udává se v počtu pixelů na šířku a na výšku. Pixely jsou [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

3

1   1

segmentace


Segmentace v oblasti webdesignu i v oblasti marketingu znamená členění či členitost, jak také vyplývá z definice tohoto pojmu. Segmentace je základem pro stanovení cílů a strategie market [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

4

1   0

seo


Velmi frekventovaná zkratka SEO, vzniklá z anglického Search Engine Optimization, vyjadřuje optimalizaci pro vyhledávače. Optimalizace pro vyhledávače je jedním z nejdůležitějších parame [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

5

1   0

serp


SERP je zkratka složená z anglického Search Engine Result Page, která v překladu znamená stránku výsledku vyhledávání – tedy tu internetovou stránku, kam je návštěvník přesměrován [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

6

1   0

url


Zkratka URL vznikla z anglického Uniform Resource Locator, což by se dalo přeložit do češtiny jako jednotný lokátor zdrojů. Jedná se o řetězec znaků, který má jasně danou strukturu a s [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

7

1   0

usp


Zkratka USP složená z anglických slov Unique Selling Proposition nebo Unique Selling Point se dá velmi volně přeložit jako „problém unikátního obchodu" nebo „jedinečný prodejní a [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

8

1   0

w4d


Dnes již téměř neznámá zkratka W4D nebo také jako Manifest Dogma W4 je návrhem 13 pravidel, kterými by se měli autoři řídit ve snaze vytvořit co nejkvalitnější web. Skupina webdesign [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

9

1   0

wysiwyg


Název je zkratkou anglických slov What You See Is What You Get, což přeloženo znamená: „Co vidíte, to dostanete". Je pojmem z oblasti marketingu. WYSIWYG je způsob, jakým se editují d [..]
Zdroj: uspesny-web.cz

10

1   0

y2k


Zkratka z anglického Year 2 Kilo označuje tzv. Problém roku 2000, který souvisel s přechodem počítačů a počítačových programů do roku 2000. S blížícím se rokem 2000 se objevovaly až [..]
Zdroj: uspesny-web.cz


Pro zobrazení všech definic slova 50 se přihlašte, prosím.