vitejtenazemi.cz

Website:http://www.vitejtenazemi.cz
Obdržené pozitivní hlasy99
Obdržené negativní hlasy50
Karma:48 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (582)

1

5   2

rozvodí


Hranice mezi dvěma povodími. Tvoří hranici mezi sousedícími povodími. Po rozvodí vede rozvodnice, která se nejčastěji nachází na topografických vrcholech a horských hřebenech. Někdy j [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

5   0

predace


Vztah mezi organismy, kdy se jeden organismus (populace) stává zdrojem energie a výživy pro jiné organismy (populace).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

5   2

aglomerace


Seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje. Např. město se svým okolím (předměstí, satelitní města) nebo několik srovnatelně velkých měst srostlých v jednu souvisle zast [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

5   4

urbanizace


Proces, při kterém dochází k relativnímu i absolutnímu růstu měst a městských aglomerací. Kumulace administrativních, průmyslových, komerčních i dalších doplňkových aktivit a funkc [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

4   1

biocid


Látka ničící živé organismy. Může být přírodního původu, nebo je vyrobena člověkem.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6

3   3

povodí


Oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či jezera. Hranice mezi dvěma povodími se nazývá rozvodí. Všechna povodí konkrétního moře či oceánu pak nazýváme úmoří.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

3   0

recipient


Obecně příjemce. V kontextu vodohospodářství jde o vodní útvar, nejčastěji vodní tok (vodoteč), která přijímá nějakou vodu. Recipientem je oceán pro řeku, řeka či nádrž pro poto [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

8

3   0

inflace


Růst cenové hladiny. Ukazatelem růstu cenové hladiny je například index spotřebitelských cen.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

9

2   2

podnebí


Podnebí neboli klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a dnes i člověkem.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

10

2   1

asanace


Soubor opatření zahrnujících ničení, inaktivaci nebo odstraňování původců nákaz a jejich přenašečů (desinfekce, sterilizace, desinsekce, deratizace), likvidace zdrojů nákaz a také o [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz


Pro zobrazení všech definic slova 582 se přihlašte, prosím.