vltavinleas.cz

Website:https://www.vltavinleas.cz/www/
Obdržené pozitivní hlasy0
Obdržené negativní hlasy11
Karma:-10 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (25)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

akontace


Obecný zažitý název pro výši počáteční platby, kterou zákazník spolufinancuje nákup zboží na leasing nebo úvěr. Je udávána zpravidla v procentech z kupní ceny nebo částkou. Nyní jsou již zpravidla používány nové pojmy první zvýšená splátka či klientem hrazená část kupní ceny. [..]
Zdroj: vltavinleas.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Asociace leasingových společností


dřívější název České leasingové a finanční asociace
Zdroj: vltavinleas.cz
Tento význam nebyl schválen

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Devinkulace


Vzdání se práva leasingové společnosti na vyplacení pojistného plnění. Pojistné plnění je vyplaceno přímo klientovi, resp. autoservisu, ve kterém je vůz opravován.
Zdroj: vltavinleas.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Doba splácení


Doba, na kterou je sjednáno splácení. Zpravidla je vyjádřena v měsících a obvykle se jedná o celé roky, např. 24 měsíců, 36 měsíců atd.
Zdroj: vltavinleas.cz
Tento význam nebyl schválen

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Financovaná částka


Jedná se o částku, která vyjadřuje rozdíl mezi vlastní cenou předmětu financování a částkou, kterou hradí při podpisu smlouvy klient. Dle výše financované částky se obvykle řídí i např. požadavky leasingových společností na rozsah předložených podkladů potřebných pro schválení poskytnutí financování či požad [..]
Zdroj: vltavinleas.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Finanční leasing


Leasingová společnost pro klienta zakoupí jím vybraný předmět leasingu a ihned jej leasingovému nájemci po uhrazení akontace předává do nájmu. Při doplacení leasingových splátek má klient právo si za zůstatkovou cenu předmět leasingu odkoupit.
Zdroj: vltavinleas.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Kupní cena


Cena předmětu leasingu či úvěru. Část této kupní ceny zpravidla financuje klient a na zbývající část je mu poskytnut leasing či úvěr. V některých případech (zejména v případě stálých klientů) poskytují leasingové společnosti i varianty, kdy financují celou kupní cenu. V případě operativního leasingu hradí leasi [..]
Zdroj: vltavinleas.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Leasing


Obecný a zevšednělý pojem používaný při nákupu automobilů, strojů, vybavení domácností, vybavení firem či nákupu domů na splátky. Obecně v současnosti je podnikateli pro tento účel využíván Finanční leasing či Operativní leasing a soukromé osoby využívají Účelových úvěrů [..]
Zdroj: vltavinleas.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Leasing mezi osobami


Někdy také nazýván přímý leasing. Jedná se o poskytnutí účelového úvěru či finančního leasingu na předmět financování, který je ve vlastnictví soukromé osoby či firmy/neobchodníka. Typickým příkladem je např. financování nákupu automobilu, který klientovi prodává jeho známý. Tuto službu nabízí pouze omezený [..]
Zdroj: vltavinleas.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Operativní leasing


Leasingová společnost pro klienta zakoupí jím vybraný předmět leasingu a ihned jej leasingovému nájemci předává do nájmu. Po uplynutí doby splácení vrací předmět leasingu nájemce zpět leasingové společnosti. Obvykle bývají součástí splátek operativního leasingu další doprovodné služby, např. asistenční služby, [..]
Zdroj: vltavinleas.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 25 se přihlašte, prosím.