zalozit-firmu.cz

Website:http://www.eliteczechia.cz
Obdržené pozitivní hlasy47
Obdržené negativní hlasy15
Karma:33 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (131)

1

7   0

Netto


Netto je čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez jeho obalu. Netto hodnota majetku je hodnota majetku po odečtení oprávek. Opakem je brutto.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

3   1

Amortizace


Umoření, umořování. U dlouhodobého majetku přechod jeho hodnoty do spotřeby formou odpisů (opotřebení).
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3

3   0

Insolvence


Platební neschopnost společnosti. Splatné závazky jsou vyšší než hodnota aktiv.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

4

3   0

Opce


Právo za danou opční cenu koupit či prodat konkrétní množství aktiv. Užíváno jako přednostní právo k uzavření smlouvy.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

5

2   0

Arbitráž


Mimosoudní rozhodování sporu například mezi podnikateli.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

6

2   0

Burza


Trh s cennými papíry. Též jako obchodní místo pro prodej nového či použitého zboží různého druhu.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

7

2   0

Bytový dům


Pro účely zákona o DPH jde o stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

8

2   0

Dotace


Účelově poskytnuté prostředky fyzické či právnické osobě, obvykle ze státního rozpočtu.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

9

2   0

Náklady


Spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví, která je obvykle spojena se současným nebo budoucím výdejem peněz.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

10

2   0

Oprávky


Součet veškerých účetních odpisů majetku. Termín odpisy se používá pro vyjádření opotřebení majetku v rámci jednoho účetního období.
Zdroj: zalozit-firmu.cz


Pro zobrazení všech definic slova 131 se přihlašte, prosím.