zivotnapadum.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy1
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (50)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

workshop


Workshop je forma vzdělávací aktivity zaměřená především na interakci, výměnu informací a uplatnění znalostí a dovedností. Workshopy jsou většinou určeny menší skupině účastníků, kteří si v jeho průběhu mohou vyzkoušet nové dovednosti pod dohledem lektora či instruktora. Praktické workshopy typicky zahrnují práci na nějakém konkrétním problému tak, [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

koučink


Metoda dalšího rozvoje jednotlivce (profesního, osobního, manažerského, životního atp.), kdy se koučovaný v procesu koučinku sám rozvíjí a identifikuje odpovědi na otázky a problémy, které řeší, to vše prostřednictvím vhodně kladených otázek, které formuluje jeho kouč.
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

networking


seznamování a navazování společenských kontaktů s lidmi, kteří Vám mohou pomoci v profesním i osobním rozvoji.
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

osvč


osoba samostatně výdělečně činná: jde o fyzickou osobu s příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (např. nezávislého povolání, které není živností, tlumočnictví, zprostředkování kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona atp.); viz Zákon o dani z příjmů, zdravotním a sociálním pojištění [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

reference


V obecném významu: doporučení, posudek nebo odkaz.
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

v.o.s.


veřejná obchodní společnost: podnikají v ní min. dvě osoby, které za závazky v podnikání ručí celým svým majetkem, což je nevýhodou tohoto typu podnikání. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, více viz Obchodní zákoník
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

a.s.


akciová společnost: právnická osoba, jejímž statutárním zástupcem je představenstvo/ správní rada. Kapitál akciové společnosti je rozdělen na obchodovatelné akcie, s nimiž lze nakládat na kapitálových trzích. Akcionářem se stává každý, kdo nakoupí akcie dané společnosti: získává tak právo na dividendy a část hodnoty společnosti; za ztráty ručí do v [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barter


výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby. Bez použití peněz nebo alespoň částečného započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou. Barterové obchody jsou považovány za nejzákladnější formu kompenzačních obchodů. Před vynálezem peněz jako univerzálního prostředku směny bylo barterové obchodování jedinou možností, jak uskute [..]
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmarking


Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení se od konkurenčních společností.
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blankosměnka


Jedná se o směnku (ať již vlastní nebo cizí) s neúplným obsahem, která je vydána s vědomím, že ji její držitel na základě dohody o vyplňovacím právu následně doplní na směnku úplnou.
Zdroj: zivotnapadum.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 50 se přihlašte, prosím.