Význam v.o.s.
Co znamená slovo v.o.s.? Zde naleznete 2 významů slova v.o.s.. Můžete také přidat význam slova v.o.s. sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

v.o.s.


veřejná obchodní společnost: podnikají v ní min. dvě osoby, které za závazky v podnikání ručí celým svým majetkem, což je nevýhodou tohoto typu podnikání. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, více viz Obchodní zákoník
Zdroj: zivotnapadum.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

v.o.s.


Veřejná obchodní společnost je osobní obchodní společnost. V České republice její činnost upravuje zákon o obchodních korporacích (do konce roku 2013 obchodní zákoník).
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< s.r.o. hypognátní hlava >>