Význam vesnice
Co znamená slovo vesnice? Zde naleznete 6 významů slova vesnice. Můžete také přidat význam slova vesnice sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vesnice


Vesnice (též ves, víska, na Moravě dědina) je sídlo venkovského typu. Typicky je vesnice intravilánem (či jedním z několika intravilánů) venkovské obce, některé vesnice jsou však místními částmi města [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vesnice


venkovské sídlo, větší než osada a menší než město | * | (''přeneseně'') obyvatelé vesnice [1] | * | ves, dědina | ves, dědina
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vesnice


Historicky vzniklá forma venkovského osídlení, pùvodnì pøizpùsobená zemìdìlské výrobì a feudálním výrobním vztahùm, rozdìlujícím pùdu mezi nìkolik rustikálních statkù a vynucujícím si urèito [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vesnice


kolo
Zdroj: dominicweb.eu

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vesnice


Vesnice (též ves, víska, na Moravě dědina) je sídlo venkovského typu. Typicky je vesnice intravilánem (či jedním z několika intravilánů) venkovské obce, některé vesnice jsou však místními částmi města [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

vesnice


Vesnice (v anglickém originále The Village) je americký hororový film natočený roku 2004 režisérem M. Night Shyamalanem. Odehrává se ve vesnici na mýtině uprostřed hlubokého lesa ve kterém žijí zvlášt [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< brzy norština >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam