Význam vjem
Co znamená slovo vjem? Zde naleznete 3 významů slova vjem. Můžete také přidat význam slova vjem sami

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

vjem


''(v psychologii)'' výsledek vnímání složený z většího množství počitků
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

vjem


Souhrn poèitkù smyslovì odrážející vnìjší stránky jevu jako celek. Ukládání vjemù na pamìti spolu s city s nimi souvisejícími a jejich porovnávání s podobnými umožòuje první kroky [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

vjem


též percept; propojení, asociace poèitkù, je ovlivnìn vnitøními a vnìjšími faktory, je základním pøedpokladem procesu poznávání. Podle (STERNBERG 2002) je vjem mentální reprezentací vnímaného podnìtu. [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

<< harden cestovat >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam