Význam Avízo

Co znamená slovo Avízo? Zde naleznete 7 významů slova Avízo. Můžete také přidat význam slova Avízo sami

1.

0   0

Avízo


Zpráva, která oznamuje provedenou akci zúèastìné stranì.
Zdroj: vimevic.cz

2.

0   0

Avízo


Pøedání informací o oèekávané pøíchozí platbì spoleènosti AKCENTA CZ a.s.. Slouží ke snadnìjšímu pøiøazení pøíchozí platby danému klientovi.
Zdroj: akcentacz.cz

3.

0   0

Avízo


Předání informací o očekávané příchozí platbě společnosti Citfin – Finanční trhy, a. s.. Slouží ke snadnějšímu přiřazení příchozí platby danému klientovi.
Zdroj: citfin.cz

4.

0   0

Avízo


Termín užívaný Českou tiskovou kanceláří (ČTK). Avízo upozorňuje na očekávanou událost. Obsahuje titulek (termín akce a její téma), klíčová slova, datum a čas vydání, prioritu ( [..]
Zdroj: concept-one.cz

5.

0   0

Avízo


Dokument, který informuje kupujícího o tom, že požadované zboží nebo služby byly vyøízeny. Obsahuje podrobnosti, jako napø.: množství, cenu, datum doruèení atd.
Zdroj: ewizard.cz

6.

0   0

avízo


zpráva, upozornìní, výzva; návìští
Zdroj: islo.cz

7.

0   0

Avízo


Avízo je druh menší válečné lodě, sloužící zejména k zajištění průzkumu a spojení. Používána byla též jako eskortní loď. Avízo bylo rovněž označením francouzských válečn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Avízo
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Autorizace Biometrika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam