vyznam-slova.com

Na vyznam-slova.com jste schopni vyhledávat ve více slovnících najednou. Tisíce významů v našem vyhledávači bylo přidáno lidmi jako jste vy. Všechna slova a významy jsou vítány. Tyto mohou být významy jmen, obtížná slova, hovorová řeč, cizí jazyk nebo dokonce slova vámi samotnými vymyšlená. Udělejte nám a návštěvníkům radost a přidejte slovo! Přidat význam.


Vyhledávat v 759.936 významech.Nejnovější významy

1   0

P/E


Price to Earnings je poměr ceny (price) k zisku na akcii (earnings). PE vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku na akcii je investor ochotný zaplatit za jednu akcii. Poměr PE je možné chápat také jako návratovost investice v letech.

Pokud by P/E bylo 8, jsme tedy ochotni zaplatit za akcii 8x více než je její roční zisk. Za předpokladu, že by společnost měla stále stejné zisky, je návratovost investice 8 let.
www.akcie2.cz zapnout 2017-06-19

1   0

Implementácia


Význam slova někdo přesně popsal zde https://www.24poradna.eu/vyznam-slova-implementacia-t10816.html
Dana zapnout 2017-06-17

1   0

dualismus


snaha dívat se skrze věci z více úhlů pohledu a najít ,tak rovnováhu v řešení.
gruzapyšný zapnout 2017-05-29

2   0

Úmoří


Úmoří je část pevniny, ze které všechna povrchová voda teče do jednoho moře nebo oceánu. Hranicemi mezi úmořími jsou hlavní rozvodí. Nejvyšší kategorie úmoří je podle oceánu, z nichž se někdy ještě vydělují některé specifické části (např. Středozemní moře z Atlantiku). Bezodtoké oblasti nepatří k úmoří
 jirka  zapnout 2017-05-24

1   0

PBPP


Pevný bod polohového pole (VŠB-TUO - Institut geodézie a důlního měřictví))
Stanislav Fischer zapnout 2017-05-13

2   0

Ekolog


Slabomyslný jedinec, který není schopen výkonu žádné užitečné profese, případně činnosti, jakýmkoliv způsobem prospěšné lidské společnosti. Svûj handicap si kompenzuje tím, že v prospěšných činnostech brání ostatním, případně systematicky devastuje výsledky jejich užitečné práce.
Michal zapnout 2017-05-13

1   0

kiosek


Malý obchůdek s občerstvením a drobnými suvenýry.
Kateřina Mlýnecká zapnout 2017-05-08

2   0

Údržba stavby


Pod pojmem údržbou stavby by měla být rozuměna činnost směřující k udržení technickoekonomických parametrů stavby odpovídajících aktuálním standardům.

Mám totiž pocit, že si legislativci, ale i odborná veřejnost, tento pojem zaměňují za konzervátorskou činnost, která je na místě u památkově chráněných objektů. Nikoli však u objektů komerčních.
 Pravda zapnout 2017-05-04

0   0

percepce


Během pozorování při modelové situaci Katka požádá Petra, aby pozoroval jednoho uchazeče místo ní. Petr tomu nerozumí, protože už na začátku výběrového řízení bylo jasně dáno, kdo bude koho pozorovat. O pauze Katka Petrovi vysvětlí, že daného uchazeče zná a proto chce pozorovat někoho jiného.
anonymní  zapnout 2017-04-26

0   0

basně


basně je litelarní dilo ve veršich a sloupečku. amuže se použivat gdikoly
FELICITY FOR NOW zapnout 2017-04-21

4   0

nestor


Nestor - zakladateľ určitej odbornej problematiky, alebo určitého originálneho smeru v odbornej problematike, alebo originálneho smeru v umení, alebo zakladateľ športovej disciplíny v štáte či regióne a pod., pôvodca - zakladateľ originálneho smeru v akejkoľvek spoločenskej aktivite (napr. zakladateľ - nestor Slovenskej medicíny, farmácie, športu, učenia, hudby a pod.)
Ondrej  zapnout 2017-04-21

1   2

strach


Strach. Věc, které se bojí každý. Jde se bát strachu ? Já si myslím, že ano. Jsem přímý důkaz. Bojím se toho, že mě strach pohltí, nebudu schopná se hnout, dýchat a žít. Že ho stratím navždy. Co by bylo ? Nic
Barbara
anonymní  zapnout 2017-04-18

0   0

demise


rezignace, odstoupení z funkce( např.: kancléř Meternich roku 1848)
zdroj:učebnice dějepisu 8.ročník, nakladatelství: nns.cz
XXX zapnout 2017-04-18

0   0

Nový Tuleňov


Toto slovo pochazi ze slova new jako nový a seal jako tuleň a slova land jako země
anonymní  zapnout 2017-04-13

0   0

concierge


V hotelu - rezervační asistent pro hosty (rezervace vstupenek, taxi, jizdenek, prohlidek, restaurací,...)
Jana zapnout 2017-04-05

0   0

Doména


název webových stránek, doménové jméno, adresa, po které zadání se objeví obsah www stránek.
 petra123 zapnout 2017-04-04

0   0

Kentus


kentus znamená odporný,nechutný a nebo se toto slovo používá v případě pokrmu který se vám nelíbí nebo vám nechutná
aneta zapnout 2017-04-03

0   0

flexibilita


Znamená to že jste velmi ohebný a pružný, a tak zvládnete všechny náročnější cviky kde je potřeba právě ohebnost a pružnost.
anonymní  zapnout 2017-03-28

2   1

pomluva


pomluvu zná každý. ale pokud jste obyčejný člověk tak je malá šance na soudní výhru. já sama jsem byla tolikrát terčem pomluv a eště pořád jsem. nic méně nemam důkazy které by je usvěčili . moje rada zní nechteje ať si kecaj oni nato doplatí boží mlýny melou.
Jane zapnout 2017-03-23

0   0

prostituce


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
orlans zapnout 2017-03-21   NSFW / 18+Stránka:   1 2 3 4 5 6 7 8 9