Význam LATRÁN

Co znamená slovo LATRÁN? Zde naleznete 10 významů slova LATRÁN. Můžete také přidat význam slova LATRÁN sami

1.

0   0

LATRÁN


opevněný sídlištní útvar ve formě rozšířené ulice, přihrazené k boku hradu, charakteristický pro jihočeské hrady Rožmberků; forma opevněného podhradí
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2.

0   0

latrán


opevnìné podhradí osídlené podél boèní cesty (napø. Pøíbìnice, Dívèí Kámen)
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

3.

0   0

LATRÁN


opevněný sídlištní útvar ve formě rozšířené ulice, přihrazené k boku hradu, charakteristický pro jihočeské hrady Rožmberků; forma opevněného podhradí
Zdroj: hruby-rohozec.eu

4.

0   0

LATRÁN


ulicový útvar, pøihrazený k boku hradu (název z latinského latus, 2. pád lateris, bok) a tvoøený domky øemeslníkù a hradní èeledi. Typický pro…
Zdroj: pametihodnosti.cz

5.

0   0

LATRÁN


opevněný sídlištní útvar ve formě rozšířené ulice, přihrazené k boku hradu, charakteristický pro jihočeské hrady Rožmberků; forma opevněného podhradí
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

6.

0   0

LATRÁN


opevněný sídlištní útvar ve formě rozšířené ulice, přihrazené k boku hradu, charakteristický pro jihočeské hrady Rožmberků; forma opevněného podhradí
Zdroj: januv-hrad.cz

7.

0   0

LATRÁN


opevněný sídlištní útvar ve formě rozšířené ulice, přihrazené k boku hradu, charakteristický pro jihočeské hrady Rožmberků; forma opevněného podhradí
Zdroj: zamek-hluboka.eu

8.

0   0

LATRÁN


opevněný sídlištní útvar ve formě rozšířené ulice, přihrazené k boku hradu, charakteristický pro jihočeské hrady Rožmberků; forma opevněného podhradí
Zdroj: hrad-bouzov.cz

9.

0   0

Latrán


Latrán je jedna z historických částí města Český Krumlov ve stejnojmenném okrese a nachází se v severovýchodní části města.
Zdroj: cs.wikipedia.org

10.

0   1

latrán


(z lat. lateranus) - opevnìné podhradí pøipomínající mìsteèko. Mìsteèkem v pravém slova smyslu však není, je pøímým pøílušenstvím hradu. S oblibou jej užívali Vítkovci ve své [..]
Zdroj: hrady.dejiny.cz


Přidat význam slova LATRÁN
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< LIANA LOĎ >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam