Význam Sálavé teplo

Co znamená slovo Sálavé teplo? Zde naleznete 12 významů slova Sálavé teplo. Můžete také přidat význam slova Sálavé teplo sami

1.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìmž je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápìním.
Zdroj: stavimedum.cz

2.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, podlahovým vytápěním apod.
Zdroj: admd.cz

4.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìmž je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápìním.
Zdroj: bydlenisnu.cz

5.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: cip-stavby.cz

7.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: gservis.cz

8.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìm¾ je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, podlahovým vytápìním apod.
Zdroj: libros.cz

9.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, podlahovým vytápěním apod.
Zdroj: stavebnicentrum.cz

10.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìmž je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápìním.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

11.

0   0

Sálavé teplo


Sálání (vyzařování, radiace) je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. Na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním se může prostřednictvím sálání teplo přenášet i ve vakuu, tzn. bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím. Energie, která je sáláním vyzařována, závisí na několika faktorech: teplota tělesa – množství vyzářené energie je popsáno Planckovým vyzařovacím zákonem. barva povrchu – nejmenší množství tepla je vyzařováno stříbřitě lesklými povrchy, největší černými. Toho se využívá například při konstrukci termosek, kde jsou povrchy stříbřitě lesklé pro minimalizaci předávání tepla sáláním. Jiným příkladem jsou naopak chladiče kosmických lodí, které jsou černé pro maximalizaci vyzářeného tepla. Při teplotách nad 1000 °C je ale pro většinu materiálů již rozdíl zanedbatelný a s malou chybou lze počítat s tím, že se prakticky všechna tělesa chovají jako absolutně černé těleso. obsah plochy – energie vyzařovaná sáláním je přímo úměrná obsahu povrchu vyzařujícího tělesa. Teoreticky se sáláním zabývá termodynamika záření a statistická fyzika fotonového plynu. Důležitými zákony jsou zejména: Planckův vyzařovací zákon, Kirchhoffův zákon tepelného vyzařování, Wienův posunovací zákon, Stefanův-Boltzmannův zákon.
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   0

Sálavé teplo


Teplo, které vzniká elektromagnetickým vlněním (infra záření). Stejné teplo, které vydává např. slunce, a proto je možné ho vnímat a cítit pouze když jsme vystaveni jeho přímému zdroji. Příklad-slunce, kachlová kamna, infra zářiče (elektrické, plynové) atp. Jestliže je mezi námi a zdrojem sálavého tepla překážka (např. stěna) teplo necítíme. Infra záření prochází pouze skrze sklo.
František zapnout 2015-01-21


Přidat význam slova Sálavé teplo
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Sádrokartonové desky Samospráva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam