Význam Sálavé teplo

Co znamená slovo Sálavé teplo? Zde naleznete 12 významů slova Sálavé teplo. Můžete také přidat význam slova Sálavé teplo sami

1.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìmž je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápìním.
Zdroj: stavimedum.cz

2.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

3.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, podlahovým vytápěním apod.
Zdroj: admd.cz

4.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìmž je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápìním.
Zdroj: bydlenisnu.cz

5.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: cip-stavby.cz

7.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápěním.
Zdroj: gservis.cz

8.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìm¾ je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, podlahovým vytápìním apod.
Zdroj: libros.cz

9.

0   0

Sálavé teplo


působí přímo, na rozdíl od proudění, při němž je místnost ohřívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, podlahovým vytápěním apod.
Zdroj: stavebnicentrum.cz

10.

0   0

Sálavé teplo


pùsobí pøímo, na rozdíl od proudìní, pøi nìmž je místnost ohøívána cirkulací vzduchu. Získává se z kachlových kamen, hypokaustickým nebo podlahovým vytápìním.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

11.

0   0

Sálavé teplo


Sálání (vyzařování, radiace) je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. Na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním se může prostřednictvím sálání teplo přenášet i ve vakuu, tzn. bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím. Energie, která j [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12.

0   0

Sálavé teplo


Teplo, které vzniká elektromagnetickým vlněním (infra záření). Stejné teplo, které vydává např. slunce, a proto je možné ho vnímat a cítit pouze když jsme vystaveni jeho přímému zdroji. Příklad-slunce, kachlová kamna, infra zářiče (elektrické, plynové) atp. Jestliže je mezi námi a zdrojem sálavého tepla překážka (např. stěna) teplo necítíme. Infra záření prochází pouze skrze sklo.
František zapnout 2015-01-21


Přidat význam slova Sálavé teplo
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Sádrokartonové desky Samospráva >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam