Význam Tiskárna

Co znamená slovo Tiskárna? Zde naleznete 6 významů slova Tiskárna. Můžete také přidat význam slova Tiskárna sami

1.

2   0

tiskárna


tiskárna - výstupní zaøízení, které umožòuje vytisknout data z poèítaèe na papír. Pøevádí tedy data uchovávané v elektronické podobì do fyzické podoby - napøíklad na papír èi jiné médium.
Zdroj: it-slovnik.cz

2.

1   0

Tiskárna


– podnik, který se zabývá tiskem reklamních materiálù, novin, knih, ...
Zdroj: kingstyle.cz

3.

1   0

Tiskárna


Pojem tiskárna má více významů: Počítačová tiskárna – výstupní zařízení počítače: Inkoustová tiskárna Jehličková tiskárna Laserová tiskárna Braillská tiskárna pro tisk slepeckých materiálů Tiskárna (podnik) – podnik, ve kterém se tisknou knihy, noviny, reklamní materiály, bankovky a jiné ceniny apod. Tiskárn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

1   0

Tiskárna


Grafické výstupní zařízení počítače.
Standa zapnout 2016-01-11

5.

0   1

Tiskárna


– stroj pro tisk
Zdroj: kingstyle.cz

6.

1   2

Tiskárna


Součást výbavy počítače, která se ucpe, jakmile se nedíváte.
Zdroj: vtip.eu


Přidat význam slova Tiskárna
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Stojan Umbrella brand >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam