Význam Zábavní pyrotechnika

Co znamená slovo Zábavní pyrotechnika? Zde naleznete 3 významů slova Zábavní pyrotechnika. Můžete také přidat význam slova Zábavní pyrotechnika sami

1.

0   0

Zábavní pyrotechnika


Zábavní pyrotechnika jsou pyrotechnické výrobky, které obsahují různé chemické sloučeniny a směsi, jež po zapálení vybuchují či vytvářejí zvukové či světelné efekty.Zvukové efekty vytváří zejména petardy či tzv. dělové rány , mezi světelné pak patří prskavky, světlice, světelné kaskády či přízemní rotující výrobky.Zábavně-pyrotechnické výrobky obsahují okysličovadla a hořlaviny (uhlí, síra či práškové kovy – hořčík, hliník, železo, ale také např. cukry, plasty či pryskyřice).Zásady výroby a prodeje výrobků zábavní pyrotechniky určuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. Podle ní nesmí žádný z těchto výrobků být schopen dosáhnout větší výšky než 100 metrů, přičemž na zem nesmí dopadat žádné hořící zbytky. Časované pyrotechnické předměty musí mít mezi zážehem a spuštěním efektu zpoždění 3 až 6 sekund. Pyrotechnické slože (směsi hořlavin, oxidačních činidel a pojiv) nesmí být samozápalné. Na bezpečnost pyrotechnických výrobků prodávaných v České republice dohlíží Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobky zábavní pyrotechniky se dělí do několika takzvaných tříd nebezpečnosti: | titul = Policisté varují před zábavnou pyrotechnikou | periodikum = Regiony24.cz | datum vydání = 2009-12-19 | url = http://www.regiony24.cz/11-73216-policiste-varuji-pred-zabavnou-pyrotechnikou}} V současné době je již v prodeji zábavná pyrotechnika s novým označením nebezpečnosti. Nově se bude dělit do kategorií 1 až 4, kdy 1. kategorie bude prodejná osobám starším 15 let, 2. kategorie bude prodejná osobám starším 18 let, 3. kategorie bude prodejná osobám starším 21 let a 4. kategorie bude prodejná osobám s odbornou způsobilostí. Tato změna nastala v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2007/23/ES o uvádění pyrotechnických výrobků na trh .
Zdroj: cs.wikipedia.org

2.

0   0

Zábavní pyrotechnika


Kategorie:PyrotechnikaPyrotechnika
Zdroj: cs.wikipedia.org

3.

0   1

Zábavní pyrotechnika


Zábavní pyrotechnika jsou pyrotechnické výrobky. Obsahují směsi a chemické sloučeniny, které vytvářejí světelné či zvukové efekty. Spouští se zapálením. Petardy patří mezi zábavní pyrotechniku vytvářející zvuky. Mezi zábavní pyrotechniku se světelnými efekty patří prskavky, světlice a ohňostroje. Dělí se na: - Dětskou pyrotechniku - Fontány, Vulkány - Rakety - Římské svíce - Pumy - Kompakty - Petardy - Rotující předměty - Dýmovnice
Zdroj: ekavy.cz

Přidat význam slova Zábavní pyrotechnika
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Letniční Kaipan >>