Význam Zimní zahrada

Co znamená slovo Zimní zahrada? Zde naleznete 11 významů slova Zimní zahrada. Můžete také přidat význam slova Zimní zahrada sami

1.

14   10

Zimní zahrada


Zimní zahrada je prostor určený k pěstování rostlin. Může sloužit k okrasným účelům či být použita pro pěstování rostlin určených ke konzumaci. Vědeckým, výzkumným a pedagogic [..]
Zdroj: ekavy.cz

2.

0   0

Zimní zahrada


mùže sloužit k rùzným úèelùm; vytvoøí doplòkový obytný prostor, umožní využití sluneèní energie (èímž se ušetøí náklady na vytápìní), osvìtlí tmavé prostory.
Zdroj: stavimedum.cz

3.

0   0

Zimní zahrada


Krytá prosklená část část domu - rozšíření domu nebo bytu, které tvoří doplňkový obytný prostor. Zimní zahrada je stavební dílo, které může plnit různé účely: obytný protos [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům
Zdroj: admd.cz

5.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

6.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetří náklady na vytápění), osvětlí tmavé prostory.
Zdroj: cip-stavby.cz

7.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům; vytvoří doplňkový obytný prostor, umožní využití sluneční energie (čímž se ušetř&iacut [..]
Zdroj: gservis.cz

8.

0   0

Zimní zahrada


mù¾e slou¾it k rùzným úèelùm; vytvoøí doplòkový obytný prostor, umo¾ní vyu¾ití sluneèní energie (èím¾ se u¹etøí náklady na vytápìní), osvìtlí tmavé prostory.  
Zdroj: libros.cz

9.

0   0

Zimní zahrada


může sloužit k různým účelům
Zdroj: stavebnicentrum.cz

10.

0   0

Zimní zahrada


Krytá prosklená èást èást domu - rozšíøení domu nebo bytu, které tvoøí doplòkový obytný prostor. Zimní zahrada je stavební dílo, které mùže plnit rùzné úèely: obytný protos [..]
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

11.

0   0

Zimní zahrada


Zimní zahrada je zasklená konstrukce přičleněná k budově jako prosklená obytná místnost. Je součástí fasády a hmoty objektu. Plní obytnou a estetickou funkci, tj. rozšiřuje obytný pr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Zimní zahrada
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< Zemní vlhkost Změna využití >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam