Význam akronym

Co znamená slovo akronym? Zde naleznete 5 významů slova akronym. Můžete také přidat význam slova akronym sami

1.

0   0

akronym


slovo vytvořené z prvních (nebo několika prvních) písmen skupiny slov, zkratka umožňující vyřčení jako slovo | zkratkové slovo | akronym
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

0   0

Akronym


zkratkové slovo, zkratka sestavená z poèáteèních písmen vyslovovaná jako slovo Napøíklad: IMHO – In My Humble Opinion – dle mého skromného názoru, OT – Out of Topic èi [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

3.

0   0

akronym


zkratkové slovo,složené z poèáteèních hlásek nebo slabik více slov
Zdroj: islo.cz

4.

0   0

Akronym


Akronym - je druh zkratky nìkolika slov, který se nehláskuje a lze jej pøeèíst jako jedno slovo. V poèítaèové oblasti se hojnì používají akronymy v internetové komunikaci - napøíklad [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

5.

0   0

Akronym


Akronym či akronymum (slovo pochází z řečtiny – ἄκρος akros „krajní“ a ὄνομα onoma „jméno“) je druh zkratky, která nebývá – na rozdíl od běžných zkratek – hlás [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova akronym
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< akomodace akustika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam