Význam autonomie

Co znamená slovo autonomie? Zde naleznete 5 významů slova autonomie. Můžete také přidat význam slova autonomie sami

1.

1   0

Autonomie


Samosprávnost jedince, skupiny èi území. V politice je souèástí unitárního státu, jako jen èásteènì podøízení celek s vysokým stupnìm samosprávy.
Zdroj: marxismus.cz

2.

1   0

Autonomie


samovolnost, spontánnost, schopnost některých živočichů odvrhnout při podráždění určitou část těla jako ochranný reflex.
Zdroj: goniatit.cz

3.

2   1

Autonomie


Autonomie (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony, a autonomia, politická nezávislost) je stav určitého společenství nebo jednotlivce, pokud se řídí pravidly a zákony, které si [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4.

1   1

autonomie


funkèní samostatnost, samospráva; svébytnost, nezávislost
Zdroj: islo.cz

5.

1   2

autonomie


(řec. autos, sám, a nomos, zákon), vlastnost osoby nebo společnosti, která si sama uděluje (dává) zákony, jimiž se řídí; svrchovanost, nezávislost.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com


Přidat význam slova autonomie
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< autarkie autorita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam