Význam infekce

Co znamená slovo infekce? Zde naleznete 11 významů slova infekce. Můžete také přidat význam slova infekce sami

1.

2   0

infekce


vniknutí choroboplodných zárodků do těla a jejich rozmnožení | nákaza
Zdroj: cs.wiktionary.org

2.

1   0

INFEKCE


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v organismu po té, co mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné (oportunní, fakultativní) infekce se uplatní pøi oslabení imunitního aparátu, napø. pøi onemocnìní AIDS.
Zdroj: drogy-info.cz

3.

1   0

infekce


Rozsev patogenního mikroorganizmu v tìle
Zdroj: labo.cz

4.

1   0

Infekce


Proces, pøi kterém dochází k porušení rovnováhy v  organismu po té, co  mikroorganismy napadnou hostitele a vyvolají místní a celkovou reakci. Mikroorganismy mohou být patogenní a pak vyvolají infekci, pokud je dostateèná infekèní  dávka, tj. poèet mikroorganismù nutný k vyvolání infekce. Pøíležitostné (oportunní, fakultativní) infekce se uplatní pøi oslabení imunitního aparátu, napø. pøi onemocnìní AIDS.
Zdroj: kverek.webpark.cz

5.

1   0

infekce


sled pochodů od klíčení, respektive penetrace k procesu rozpoznávání, který vyúsťuje v přijetí patogena hostitelem "za svého" a navázání parazitického vztahu mezi hostitelem a patogenem, vstup buněčného nebo nebuněčného organismu, případně jeho infekčních struktur do hostitele a vytvoření trvalého nebo přechodného parazitického vztahu, nákaza,
Zdroj: agromanual.cz

6.

1   0

Infekce


Infekční onemocnění infekcí, z latinského infectio od slovesa inficere = nakazit, napustit, to od slovesa facere = dělat a předpony in), při kterém dochází k poškození hostitelského makroorganismu prostřednictvím parazita, který narušuje vnitřní prostředí makroorganismu, v němž získává prostředí k vlastnímu růstu a množení. Míra závažnosti infekce je dána choroboplodností neboli patogenitou, která závisí na vlastnostech parazita (patogen), mezi něž patří délka inkubační doby, produkce toxinů aj., jakož i obranyschopností hostitele. Mezi parazity řadíme bakterie, viry, prvoky, některé druhy červů a členovců a v poslední době i zvláštní druh patogenních proteinů známých jako priony. Zdrojem nákazy jsou často zvířata (zoonóza). Makroorganismus se infekci brání prostřednictvím imunitního systému. Lékařská věda se proti těmto nákazám brání řadou léčiv (například antibiotiky proti baktériím), jejichž hlavním cílem je maximálně poškodit (zahubit nebo alespoň omezit růst) parazita a zároveň minimálně poškodit napadený makroorganismus.
Zdroj: cs.wikipedia.org

7.

0   0

Infekce


Infekce způsobuje oční potíže a také nám může poškodit kontaktní čočku, která je právě nasazena. Taková čočka už se nemůže dále používat. Infekce se do očí může dostat konečky prstů, cizími kapkami do očí nebo ručníkem. Pokud se infekce dostane do očí – budou pravděpodobně pálit, bolet a podobně, tak ihned navštivte Vašeho očního lékaře nebo specialistu. S infekcí si není radno zahrávat!
Zdroj: cocky-optika.cz

8.

0   0

infekce


Nákaza. Proniknutí choroboplodných zárodkù (baktérií, virù, chlamydií, ricketsií, plísní) do organizmu.
Zdroj: savci.upol.cz

9.

0   0

infekce


nákaza
Zdroj: islo.cz

10.

0   0

Infekce


V souvislosti s nošením kontaktních čoček se jedná o takové mikroorganizmy, které způsobují oční potíže nebo poškození kontaktní čočky. Vstupní branou infekce je kůže nebo sliznice. Původci jsou bakterie, viry, plísně a parazité. Většinou se člověk nakazí přímým nebo nepřímým kontaktem s infikovaným (prsty, ručníky, kapkami do očí, vodou v bazénu). Nejčastějšími původci bakteriálního zánětu jsou: stafylokoky, streptokoky, Pseudomonas aeruginosa ( pseudomonáza), Haemophilus influenzae nebo chlamydie. Mezi původce virové patří: herpes, adenovirus. Plísňové infekce vytváří nejčastěji: Aspergillus niger, Candida albicans. Mezi prvoky, způsobující infekce, řadíme: Acanthamoebu ( akantamébu) a další.
Zdroj: vasecocky.cz

11.

0   0

infekce


Inkubační doba
anonymní  zapnout 2016-01-17


Přidat význam slova infekce
Význam:
NSFW / 18+
Počet slov:

+ Více možností
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)
 

<< incest inflace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam