csas.cz

Website:http://www.csas.cz
Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy11
Karma:6 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (182)

1

3   0

Custody


Služba banky (nebo jiného oprávněného subjektu), která spočívá v úschova a správě cenných papírů, vypořádán&ia [..]
Zdroj: csas.cz

2

2   0

Arbitráž


Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například [..]
Zdroj: csas.cz

3

1   0

YTD


Od začátku roku do dnešního data.
Zdroj: csas.cz

4

1   1

Volatilita


Kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje a tím je větší i rizik [..]
Zdroj: csas.cz

5

1   1

SPREAD


Rozpětí mezi cenou na nákup a cenou na prodej.
Zdroj: csas.cz

6

1   0

Spot


Trh, kde se nakupují a prodávají investiční nástroje s vypořádáním v nejbližším možném termínu.
Zdroj: csas.cz

7

1   1

Riziko


Pravděpodobnost a míra, s níž se určitá veličina, jako např. cena, odchyluje od své očekávané hodnoty.
Zdroj: csas.cz

8

1   0

Podílový list


Majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a [..]
Zdroj: csas.cz

9

1   0

Nominální hodnota


Je částka, která je uvedena na akcii nebo na obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku, nebo je jeho věřite [..]
Zdroj: csas.cz

10

1   0

Clearing


Systém, pomocí něhož vstupuje burza jako kontaktní partner do vztahu mezi kupujícího a prodávajícího a zajišťuje vypořádán&ia [..]
Zdroj: csas.cz


Pro zobrazení všech definic slova 182 se přihlašte, prosím.