energetickyporadce.cz

Website:http://www.energetickyporadce.cz
Obdržené pozitivní hlasy13
Obdržené negativní hlasy3
Karma:9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (167)

1.

2   0

Relé


Elektrická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané vypínače. V blízkosti elektromagnetu tvořeného cívkou a jádrem z magneticky měkké oceli je pohyblivá kotva, rovněž z m [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

2.

1   0

Zkratový proud


Nadproud, který protéká obvodem v případě elektrického zkratu. Nadproudy způsobené elektrickým zkratem jsou nebezpečné zejména z požárního hlediska, dále kvůli tomu, že by mohlo doj [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

3.

1   0

Tepelný výměník


Zařízení, které slouží k výměně tepelné energie mezi soustavami. Nejčastěji jsou používány výměníky deskové nebo trubkové. V domácnostech se s nimi setkáme u otopných soustav (k [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

4.

1   0

Sluneční záření


Obnovitelný zdroj energie. 34 % záření se odrazí od zemské atmosféry, 47 % se zachytí v atmosféře a zbytek se dostane na Zemi, z toho se využije biosférou jen 1 %. Sluneční záření dě [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

5.

1   0

Skleníkový efekt


Jev způsobený tzv. skleníkovými plyny v emisích, které propouští viditelné světlo, ale absorbují odražené infračervené záření a působí tak jako jednosměrný filtr a mohou způsobi [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

6.

1   0

SELV


Obvody malého napětí, které nejsou připojeny k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby nemohlo proniknout do chráněné sítě vyšší [..]
Zdroj: energetickyporadce.cz

7.

1   1

Patice


Část světelného zdroje, která umožňuje kontakt s elektrickou sítí. Patice mají různá provedení (obvykle bývají šroubovací, nástrčné apod.).
Zdroj: energetickyporadce.cz

8.

1   0

Mechanická energie


Fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn. působit silou na jiné těleso a posouvat jej po určité dráze.
Zdroj: energetickyporadce.cz

9.

1   0

Kondenzace


Změna skupenství plynu na kapalinu, neboli zkapalnění plynu. Při tomto procesu se v kondenzátoru uvolňuje kondenzační teplo, které je předáváno topné soustavě.
Zdroj: energetickyporadce.cz

10.

1   0

Izolant


Materiál (látka) se zanedbatelnou vodivostí elektrického proudu, tj. s velmi vysokým odporem.
Zdroj: energetickyporadce.cz


Pro zobrazení všech definic slova 167 se přihlašte, prosím.