euagency.cz

Website:http://www.euagency.cz
Obdržené pozitivní hlasy4
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (68)

1

2   0

Konzultační hodiny


Čas vyhrazený vyučujícím nebo jiným odborníkem na fakultě k probrání a prokonzultování určitých problémů nebo nesrovna [..]
Zdroj: euagency.cz

2

1   0

Rigorózní zkouška


Zkouška, kterou absolvent magisterského studijního programu skládá, pokud chce získat tzv. malý doktorát - např. PhDr.
Zdroj: euagency.cz

3

1   0

Erasmus


European Community Action Scheme for the Mobility of University Students Je součástí celoživotního učení a vychází ze snahy o pruhloubení spolupr&aa [..]
Zdroj: euagency.cz

4

0   0

Zkouška


Způsob ukončení předmětu, kdy je student klasifikován známkou  1 - 4 nebo A - F, kdy 4 nebo F znamená, že neprospěl. U některých předmětů je důležit [..]
Zdroj: euagency.cz

5

0   0

Zápočet


Možnost ukončení předmětu, další je potom zkouška. Zápočtem se hodnotí zapsaný předmět, nejčastěji za splnění požadovaných &ua [..]
Zdroj: euagency.cz

6

0   0

Zápis předmětů


Předměty, které má student zapsány, může navštěvovat a po jejich úspěšném ukončení mu jsou za ně zapsány kredity.
Zdroj: euagency.cz

7

0   0

Volitelný předmět


Předmět, jež není součástí povinného bloku předmětů a student ho absolvuje ze svého zájmu. 
Zdroj: euagency.cz

8

0   0

Validita testu


Vyjadřuje míru shody mezi výsledkem testu a účelem, pro který byl vytvořen. 
Zdroj: euagency.cz

9

0   0

Ubytovací stipendium


Příspěvek na ubytování vyplácený studentům, ppokud nemají trvalé bydliště v místě školy. 
Zdroj: euagency.cz

10

0   0

Studijní referentka


Je kontaktní osoba pro studenty ve věcech týkající se studia. 
Zdroj: euagency.cz


Pro zobrazení všech definic slova 68 se přihlašte, prosím.