investicniklub.cz

Website:http://www.investicniklub.cz
Obdržené pozitivní hlasy5
Obdržené negativní hlasy2
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (195)

1.

1   0

YTD


Od začátku roku do dnešního data.
Zdroj: investicniklub.cz

2.

1   0

Promptní obchod


Pojem používaný pro burzovní obchody, jejichž znakem je krátkodobé plnění (dodávka, převzetí a platba). Při promptním obchodu s cennými papíry dochází ihned jak k zaplacení kupní c [..]
Zdroj: investicniklub.cz

3.

1   0

Index


Měřítko vývoje – ať už se jedná o vývoj cen konzumního zboží (cenový index spotřebního zboží) nebo vývoj kurzů na trzích cenných papírů. Na peněžních a kapitálových trzíc [..]
Zdroj: investicniklub.cz

4.

1   0

Arbitráž


Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých bur [..]
Zdroj: investicniklub.cz

5.

0   0

Zbytková doba splatnosti


Zbytková doba do splatnosti je zbývající doba do splatnosti, resp. do okamžiku vyrovnání pohledávky.
Zdroj: investicniklub.cz

6.

0   0

YTM


Výnos do splatnosti je výnos dluhopisu při jeho držení do data splatnosti. Je odvozený z aktuální prodejní ceny dluhopisu a budoucích úrokových výnosů. Výnos do splatnosti slouží k po [..]
Zdroj: investicniklub.cz

7.

0   0

VaR


Jedna z nepoužívanějších metod pro měření tržního rizika. Její hodnota vyjadřuje velikost potenciální možné ztráty hodnoty při stanovené pravděpodobnosti (nejčastěji 95 %) a za s [..]
Zdroj: investicniklub.cz

8.

0   0

Výnosová křivka


Křivka znázorňující vztah mezi vnitřní mírou výnosnosti (výnosem do splatnosti) jednotlivých dluhopisů v závislosti na jejich době splatnosti.
Zdroj: investicniklub.cz

9.

0   0

Výkonnost


Výnos investice za časové období (většinou uváděna v procentech za rok). Předchozí výkonnost investičního nástroje může být pro investora vodítkem, nezaručuje však stejnou výkonno [..]
Zdroj: investicniklub.cz

10.

0   0

Volatilita


Kolísavost ceny. Čím je větší, tím je větší cenové rozpětí, v němž se cena daného titulu pohybuje a tím je větší i riziko.
Zdroj: investicniklub.cz


Pro zobrazení všech definic slova 195 se přihlašte, prosím.