islo.cz

Website:http://www.islo.cz
Obdržené pozitivní hlasy531
Obdržené negativní hlasy433
Karma:99 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (8793)

1.

11   2

absurdní


nesmyslný; nevhodný; hloupý
Zdroj: islo.cz

2.

10   1

invektiva


výpad, slovní nebo písemné napadení
Zdroj: islo.cz

3.

9   4

empatie


vcítìní do prožitkù druhého
Zdroj: islo.cz

4.

8   2

alternativní


jiný, zástupný, náhradní
Zdroj: islo.cz

5.

6   0

malignita


zhoubnost
Zdroj: islo.cz

6.

5   1

kongruentní


soubìžné
Zdroj: islo.cz

7.

5   0

kolokvium


rozmluva, rozhovor; shromáždìní odborníkù, vìdecká rozprava
Zdroj: islo.cz

8.

5   0

exacerbace


zhoršení nebo nové vzplanutí nemoci
Zdroj: islo.cz

9.

4   0

kolonizace


proces osídlování a kultivace neobydlených území, kolonizování
Zdroj: islo.cz

10.

4   0

firn


hrubozrnný sníh, postupnì se mìnící v namodralý ledovcový led
Zdroj: islo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 8793 se přihlašte, prosím.