mesec.cz

Website:http://www.mesec.cz
Obdržené pozitivní hlasy25
Obdržené negativní hlasy11
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (140)

1.

3   0

vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele-banky).
Zdroj: mesec.cz

2.

3   0

p.a.


"Per annum" neboli ročně.
Zdroj: mesec.cz

3.

2   0

ZTP


Zvlášť těžké postižení.
Zdroj: mesec.cz

4.

2   1

věřitel


Ten, kdo půjčuje (dlužníkovi).
Zdroj: mesec.cz

5.

2   0

pojistné plnění


Částka, která je vyplacena v případě pojistné události.
Zdroj: mesec.cz

6.

1   1

stoplistace


Původně jednorázový úkon, kterým se zrušila platnost embosované karty a zároveň se obchodníkům rozesílal tištěný seznam zablokovaných karet, tzv. stop list. Synonymem je i slovo bloka [..]
Zdroj: mesec.cz

7.

1   0

správní poplatek


Poplatek účtovaný investiční společností za služby spojené se správou fondu.
Zdroj: mesec.cz

8.

1   0

pojistné


Částka za poskytnutí pojistné ochrany. Bývá placeno v předem dohodnutých intervalech (např. měsíčně).
Zdroj: mesec.cz

9.

1   0

podpojištění


Stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší, než pojistná hodnota pojištěného majetku např. pojistíme-li dům v ceně deset milionů na pouhý jeden milion.
Zdroj: mesec.cz

10.

1   0

podílový list


Cenný papír prokazující podíl na majetku v podílovém fondua právo podílet se na výnosech z tohoto majetku, může být ve formě listinné nebo zaknihované.
Zdroj: mesec.cz


Pro zobrazení všech definic slova 140 se přihlašte, prosím.