proculture.cz

Website:http://www.proculture.cz
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy1
Karma:7 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (31)

1

4   1

Filantropie


– souhrn činností a chování, které vedou k vědomé podpoře druhých osob (jednotlivců, skupin, organizací). Liší se od altruismu, který je individuální iniciativou a je většinou [..]
Zdroj: proculture.cz

2

2   0

Mecenáš


– osoba, která podporuje jiné osoby, projekty a akce ze svého osobního, tedy již zdaněného, jmění.
Zdroj: proculture.cz

3

1   0

Projekt


jedinečná soustava činností směřující k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, který má určený začátek a konec, vyžaduje spolupráci více osob, týmu, profesí, přičemž [..]
Zdroj: proculture.cz

4

1   0

Obecně prospěšná společnost


poskytuje obecně prospěšné služby a zisk používá výhradně na obecně prospěšné účely, pro které byla založena. Registrují je rejstříkové soudy, mají správní a případně i doz [..]
Zdroj: proculture.cz

5

1   0

Dotace


finanční podpora ze státního či veřejného rozpočtu poskytovaná na projekt na základě žádosti a splnění předem daných podmínek poskytovatele.  Dotace nepodléhají dani z příjm [..]
Zdroj: proculture.cz

6

0   0

Výroční zpráva


– je dokument o činnosti a hospodaření organizace. Neziskové organizace jej vydávají zpravidla do šesti měsíců po skončení kalendářního roku. Výroční zpráva je projevem transp [..]
Zdroj: proculture.cz

7

0   0

Výstavní síň (také Kunsthalle


v ČR příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, ostatní právnické a fyzické osoby s celoročním výstavním programem, které nevyvíjí sbírkovou činnost ani se nezabývaj [..]
Zdroj: proculture.cz

8

0   0

retrospektivní


shrnující a představující celoživotní dílo autora
Zdroj: proculture.cz

9

0   0

Výstava


– veřejně přístupná prezentace uměleckých děl, může být např. autorská - vystavující umělec/umělkyně představuje svá díla ve vlastní výstavní koncepci; kurátor [..]
Zdroj: proculture.cz

10

0   0

Výkonný výbor


– je orgán typický pro občanská sdružení (ale ze zákona nepovinný). Volí jej valná hromada a v jeho čele stojí předseda.
Zdroj: proculture.cz


Pro zobrazení všech definic slova 31 se přihlašte, prosím.