vitejtenazemi.cz

Website:http://www.vitejtenazemi.cz
Obdržené pozitivní hlasy96
Obdržené negativní hlasy50
Karma:45 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (582)

1

5   4

Urbanizace


Proces, při kterém dochází k relativnímu i absolutnímu růstu měst a městských aglomerací. Kumulace administrativních, průmyslových, komerčních i dalších doplňkových aktivit a funkc [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

2

5   2

Aglomerace


Seskupení vzájemně blízkých sídel, kde jedno dominuje. Např. město se svým okolím (předměstí, satelitní města) nebo několik srovnatelně velkých měst srostlých v jednu souvisle zast [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

5   0

Predace


Vztah mezi organismy, kdy se jeden organismus (populace) stává zdrojem energie a výživy pro jiné organismy (populace).
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

5   2

Rozvodí


Hranice mezi dvěma povodími. Tvoří hranici mezi sousedícími povodími. Po rozvodí vede rozvodnice, která se nejčastěji nachází na topografických vrcholech a horských hřebenech. Někdy j [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

4   1

Biocid


Látka ničící živé organismy. Může být přírodního původu, nebo je vyrobena člověkem.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

6

3   0

Inflace


Růst cenové hladiny. Ukazatelem růstu cenové hladiny je například index spotřebitelských cen.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

7

3   0

Recipient


Obecně příjemce. V kontextu vodohospodářství jde o vodní útvar, nejčastěji vodní tok (vodoteč), která přijímá nějakou vodu. Recipientem je oceán pro řeku, řeka či nádrž pro poto [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

8

2   2

Ekonomika


Termín ekonomika zahrnuje hospodaření určitého subjektu. Tím může být stát (pak hovoříme o ekonomice státu neboli národním hospodářství), podnik, domácnost. Nejedná se o vědu, ale [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

9

2   0

Průmyslová revoluce


Přechod řemeslné ruční výroby a manufaktur k tovární výrobě za použití strojů. Hnací silou byl zejména parní stroj, který se velmi rychle rozšířil do všech průmyslových oblastí [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

10

2   0

Fauna


Zvířena; seznam nebo výčet živočišných druhů, které se vyskytují na určité lokalitě, území nebo ve větší oblasti.
Zdroj: vitejtenazemi.cz


Pro zobrazení všech definic slova 582 se přihlašte, prosím.