Význam úchylka
Co znamená slovo úchylka? Zde naleznete 2 významů slova úchylka. Můžete také přidat význam slova úchylka sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

úchylka


viz deviace zoofilie - sexuální úchylka, kdy je èlovìk sexuálnì vzrušován pøedstavou a/nebo uskuteènìním pohlavního styku se zvíøaty (viz zoofil)
Zdroj: volny.cz

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

úchylka


Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< kretenizmus dementní >>