Význam ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE
Co znamená slovo ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE? Zde naleznete 2 významů slova ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE. Můžete také přidat význam slova ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE sami

1

0   0

ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE


psychagogický léèebný postup, kterým se snažíme klienta pouèit a pøesvìdèit, že je pro nìho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním úèinkem (kouøení, alkohol, drogy)
Zdroj: pppbruntal.cz

2

0   0

ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE


psychagogický léèebný postup, kterým se snažíme klienta pouèit a pøesvìdèit, že je pro nìho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním úèinkem (kouøení, alkohol, drogy)
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova ABSTINENÆNÍ INDOKTRINACE
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ABREAKCE ABÚLIE >>