Význam Administrace
Co znamená slovo Administrace? Zde naleznete 8 významů slova Administrace. Můžete také přidat význam slova Administrace sami

1

2   0

Administrace


Obecně proces správy nějaké činnosti či objektu. V kontextu webových aplikací se jako administrace označuje neveřejné prostředí pro správu obsahu a funkcionalit prezentace. Administraci využívají zejména administrátoři prezentace. Jedná se o synonymum pro pojem backend. Podrobnější popis naleznete u vysvětlení tohoto pojmu [..]
Zdroj: redakcni-system.cz

2

0   0

Administrace


Nástroj slou¾ící pro správu webhostingu a všech slu¾eb s tímto souvisejících. Do administrace se pøihlásíte pod https://www.one [..]
Zdroj: onehelp.cz

3

0   0

Administrace


je prostředí, pomocí kterého spravujete svoje internetové stránky či internetovou aplikaci.
Zdroj: help.ingenius.cz

4

0   0

Administrace


kanceláø, ekonomicko-provozní útvar
Zdroj: islo.cz

5

0   0

Administrace


Administrace v informatice znamená "Ovládací rozhraní nad systémem". Na webových portálech najdeme administraci neboli takzvaný back-end pod skrytou adresou přístupnou pouze platným uživatelům. Jejím účelem je dát administrátorům (správcům) možnost dynamické změny obsahu přímo za běhu.
Zdroj: omnio.cz

6

0   0

Administrace


Proces od podání žádosti po vyplacení podpory.
Zdroj: zelenausporam.cz

7

0   0

Administrace


Nastavení webových stránek, ale také program pro úpravu textů na webu
Zdroj: onas.cz

8

0   0

Administrace


nastavení internetové aplikace (portálu, serveru) pomocí urèitého rozhraní, zpravidla z internetového prohlížeèe.
Zdroj: googledrive.com


Přidat význam slova Administrace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Platba Webhosting >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam