Význam Biopsie
Co znamená slovo Biopsie? Zde naleznete 13 významů slova Biopsie. Můžete také přidat význam slova Biopsie sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


Vyšetření vzorku živého lidského orgánu nebo tkáně a odběr této tkáně. Biopsie umožňuje obvykle stanovit či upřesnit diagnózu a rozsah onemocnění, zejména s ohledem na volbu léčebného postupu. [..]
Zdroj: kst.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


diagnostická metoda spoèívající v odbìru vzorku tkánì (tzv. bioptátu) z živého jedince potøebné k následnému morfologickému vyšetøení (histologickému nebo cytologickému)
Zdroj: gynprenatal.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


mikroskopické vyšetøení vzorkù tkánì vyjmuté ze živého organizmu
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


odejmutí malé èásti z živého lidského orgánu nebo tkánì k histologickému vyšetøení (umožòuje stanovení diagnózy a rozsahu onemocnìní)
Zdroj: stezen.xf.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


– odběr vzorku tkáně k histologickému
Zdroj: kolorektum.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


Biopsie je název diagnostického výkonu, odběru drobné části tkáně k  histologickému vyšetření. Obvykle se provádí silnější jehlou, která vykrojí z podezřelé tkáně váleček k dalšímu hist [..]
Zdroj: fnbrno.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


odnětí malé části tkáně k mikroskopickému vyšetření. Jejím účelem je posouzení charakteru postižení nádorem.
Zdroj: abecedazdravi.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


odběr části tkáně k histologickému vyšetření, odhaluje charakter nádoru
Zdroj: lecba-rakoviny.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


Odnětí malého kousku tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení nádorem.
Zdroj: m.mou.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


Odběr vzorku tkáně k cytologickému nebo histologickému vyšetření, aby bylo možno potvrdit nebo vyvrátit podezření na nádor (viz morfologie nádorů).
Zdroj: reprofit.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Biopsie


Biopsie (* bios – živý (řec.), opsis – zrak (řec.)) je diagnostická metoda, která se používá k upřesnění biologické povahy odebírané tkáně, či buněk. Tato metoda je hojně využívána k diagnostice v gyn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Biopsie


Odnětí tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení.
Zdroj: zdravaprsa.cz

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Biopsie


Odběr vzorku tkáně k cytologickému nebo histologickému vyšetření, aby bylo možno potvrdit nebo vyvrátit podezření na nádor (viz morfologie nádorů).
Zdroj: konizace.info

<< Anastomóza Ektopický >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam