konizace.info

Website:http://www.konizace.info
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy13
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (22)

1

7   1

karcinom in situ


Počáteční stadium karcinomu, kdy nádorové buňky ještě nepřestoupily přes bazální membránu (nebuněčná vrstva, která odděluje epitelové buňky od podpůrných tkání orgánu). Nádorové buňky tak dosud nemohly proniknout do lymfatických nebo krevních cév a nevznikly tak metastázy. Většinou velmi jednoduše řešitelný n [..]
Zdroj: konizace.info

2

2   1

recidiva


Opětovné známky nemoci, která již nebyla po léčbě prokazatelná. Může se jednat např. o lokální recidivu nádoru odstraněného při operaci, vznik metastáz apod. Viz také relaps.
Zdroj: konizace.info

3

1   1

karcinom


Zhoubný nádor (nebo maligní nádor) z epitelových buněk.
Zdroj: konizace.info

4

0   1

biopsie


Odběr vzorku tkáně k cytologickému nebo histologickému vyšetření, aby bylo možno potvrdit nebo vyvrátit podezření na nádor (viz morfologie nádorů).
Zdroj: konizace.info

5

0   1

cytologie


V tomto kontextu zkrácené označení pro cytologické vyšetření, kdy jsou pod mikroskopem zkoumány jednotlivé buňky, které byly odebrány z povrchu děložního čípku (srovnej s histologií). Při cytologickém vyšetření nelze zjistit vztah nádoru k okolním tkáním (v případě karcinomu tedy není možné zjistit, zda se jedná o [..]
Zdroj: konizace.info

6

0   1

děložní čípek


Spodní zúžená část dělohy. Děložní čípek má válcovitý nebo kuželovitý tvar a zhruba polovina čípku je snadno přístupná při běžném gynekologickém vyšetření.
Zdroj: konizace.info

7

0   1

epitel


Vrstva buněk, která pokrývá povrch těla, jednotlivých orgánů i tělních dutin.
Zdroj: konizace.info

8

0   2

histologie


V tomto kontextu zkrácené označení pro histologické vyšetření, při kterém je zkoumán celistvý vzorek tkáně (srovnej s cytologií). Histologie umožňuje zjistit, zda jde o nádor a do jaké míry vytváří nádor struktury podobné výchozí tkáni.
Zdroj: konizace.info

9

0   1

chemoradioterapie


Kombinace chemoterapie a radioterapie. Některá chemoterapeutika zvyšují účinnost ozáření a podávají se proto současně s radioterapií. Podávání léků během radioterapie záleží na zvoleném režimu – některé léky se podávají například jednou týdně, jiné méně často, léky ve formě tablet se mohou podávat pouze v [..]
Zdroj: konizace.info

10

0   1

chemoterapie


Způsob léčby, při které se používají cytotoxické (pro buňku jedovaté) nebo cytostatické (růst a dělení buněk zastavující) látky. Protinádorová chemoterapeutika způsobí různými mechanismy poruchy deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která nese genetickou informaci nebo ovlivňují buněčné struktury nutné k dělení buněk [..]
Zdroj: konizace.info


Pro zobrazení všech definic slova 22 se přihlašte, prosím.