konizace.info

Website:https://www.konizace.info
Obdržené pozitivní hlasy10
Obdržené negativní hlasy13
Karma:-2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (22)

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Karcinom in situ


Počáteční stadium karcinomu, kdy nádorové buňky ještě nepřestoupily přes bazální membránu (nebuněčná vrstva, která odděluje epitelové buňky od podpůrných tkání orgánu). Nádorové buňky tak dosud nemohly proniknout do lymfatických nebo krevních cév a nevznikly tak metastázy. Většinou velmi jednoduše řešitelný nález. [..]
Zdroj: konizace.info

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

recidiva


Opětovné známky nemoci, která již nebyla po léčbě prokazatelná. Může se jednat např. o lokální recidivu nádoru odstraněného při operaci, vznik metastáz apod. Viz také relaps.
Zdroj: konizace.info

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

recidíva


Opětovné známky nemoci, která již nebyla po léčbě prokazatelná. Může se jednat např. o lokální recidivu nádoru odstraněného při operaci, vznik metastáz apod. Viz také relaps.
Zdroj: konizace.info

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

karcinom


Zhoubný nádor (nebo maligní nádor) z epitelových buněk.
Zdroj: konizace.info

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Karcinóm


Zhoubný nádor (nebo maligní nádor) z epitelových buněk.
Zdroj: konizace.info

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Biopsie


Odběr vzorku tkáně k cytologickému nebo histologickému vyšetření, aby bylo možno potvrdit nebo vyvrátit podezření na nádor (viz morfologie nádorů).
Zdroj: konizace.info

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cytologie


V tomto kontextu zkrácené označení pro cytologické vyšetření, kdy jsou pod mikroskopem zkoumány jednotlivé buňky, které byly odebrány z povrchu děložního čípku (srovnej s histologií). Při cytologickém vyšetření nelze zjistit vztah nádoru k okolním tkáním (v případě karcinomu tedy není možné zjistit, zda se jedná o karcinom in situ). [..]
Zdroj: konizace.info

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Děložní čípek


Spodní zúžená část dělohy. Děložní čípek má válcovitý nebo kuželovitý tvar a zhruba polovina čípku je snadno přístupná při běžném gynekologickém vyšetření.
Zdroj: konizace.info

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

epitel


Vrstva buněk, která pokrývá povrch těla, jednotlivých orgánů i tělních dutin.
Zdroj: konizace.info

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Histologie


V tomto kontextu zkrácené označení pro histologické vyšetření, při kterém je zkoumán celistvý vzorek tkáně (srovnej s cytologií). Histologie umožňuje zjistit, zda jde o nádor a do jaké míry vytváří nádor struktury podobné výchozí tkáni.
Zdroj: konizace.info


Pro zobrazení všech definic slova 22 se přihlašte, prosím.