Význam Histologie
Co znamená slovo Histologie? Zde naleznete 7 významů slova Histologie. Můžete také přidat význam slova Histologie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Histologie


Histologie (z řečtiny: histos = tkáň, logos = nauka) je vědní disciplína, která se zabývá studiem mikroskopické struktury živočišných tkání (rostlinné tkáně – pletiva – jsou také zkoumány histologicky [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Histologie


nauka o tkáních
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Histologie


Histologie (z řečtiny: histos = tkáň, logos = nauka) je vědní disciplína, která se zabývá studiem mikroskopické struktury živočišných tkání (rostlinné tkáně – pletiva – jsou také zkoumány histologicky [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Histologie


(z øeètiny: histos = tkáò) - vìdní disciplína, která se zabývá studiem mikroskopické struktury živoèišných tkání a orgánù mnohobunìèných organismù
Zdroj: gynprenatal.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Histologie


– v tomto kontextu zkrácené označení pro histologické vyšetření
Zdroj: kolorektum.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Histologie


nauka o pletivech a tkáních,
Zdroj: agromanual.cz

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Histologie


V tomto kontextu zkrácené označení pro histologické vyšetření, při kterém je zkoumán celistvý vzorek tkáně (srovnej s cytologií). Histologie umožňuje zjistit, zda jde o nádor a do jaké míry vytváří nádor struktury podobné výchozí tkáni.
Zdroj: konizace.info

<< Falus Hymen >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam