Význam Blastopatia
Co znamená slovo Blastopatia? Zde naleznete 2 významů slova Blastopatia. Můžete také přidat význam slova Blastopatia sami

1

1   1

Blastopatia


Ide o po¹kodenie zárodku v najrannej¹ej fáze jeho vývoja, èi¾e v samtnom zaèiatku delenia oplodneného vajíèka. mô¾e spôsobova» odumretie zárodku alebo by» príèinou »a¾kých vývojových chýb.
Zdroj: fmg.sk

2

1   1

Blastopatia


Blastopatia - zdrav. poškodenie zárodku v najrannejšej fáze jeho vývoja, čiže v samotnom začiatku delenia oplodneného vajíčka. Môže spôsobovať odumretie zárodku alebo byť príčinou ťažkých vývojových chýb.
Zdroj: bonumeng.eu

Přidat význam slova Blastopatia
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Slina Blokátory nidácie >>